Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Praca i życie zawodowe jako przyczyna najpoważniejszych kryzysów w życiu człowieka

   Praca i życie zawodowe może stanowić przyczynę najpoważniejszych kryzysów w życiu człowieka. Praca jako źródło dochodów, organizacji czasu, scena kontaktów społecznych, a zawód jako źródło poczucia tożsamości, jakości życia, identyfikacji z rolą społeczną.
   Utrata pracy, bezrobocie, zmiana lub wybór zawodu to typowe momenty przełomowe, pojawiające się w cyklu życia człowieka, którym towarzyszy niepewność i stres, popychający jednostki do rozwiązania trudnych sytuacji przez pozytywny wybór w kierunku rozwoju, bądź do adaptacji nietwórczej.
   Dla części zatrudnionych osób, momentem załamania się kariery zawodowej jest zmiana technologii wykonywanych czynności, jak komputeryzacja pracy. Wymagania pracodawców zmuszają dopasowanie indywidualnych możliwości do nowych warunków, reorientacji. Pojawia się potrzeba przekonstruowania własnego potencjału: kwalifikacji i umiejętności, często wymagająca wsparcia z zewnątrz w formie porad lub szkoleń, lecz ostateczne decyzje o podjęciu wyzwania lub zmianie zawodu, podejmuje zawsze osoba zainteresowana.
   Innym powodem kryzysów w pracy zawodowej mogą stać się konflikty i antagonizmy, wynikające ze społecznej natury pracy. Dążąc do osiągnięcia pozycji społecznej, uznania, wchodzimy w wymiar ambicji, rywalizacji, agresywności. Aby zdobyć i utrzymać pozycję w społecznej strukturze zawodowej, należy stawić czoła wielu problemom, co może pozostawić negatywne skutki w osobowości, albo rozwinąć ją. Rozpoznanie niedopasowania posiadanych cech osobowości do pełnionych ról zawodowych jest wyzwaniem, który należy jak najszybciej rozwiązać.
   Osobowość człowieka ulega w strukturze życia różnym przemianom, których jednym z wyznaczników jest praca zawodowa. Na skutek różnych zmian osoba może zrezygnować z wykonywanej pracy, szukając dla siebie miejsca w nowym zajęciu, zawodzie. Takie decyzje podejmują ludzie o wysokim poziomie samoświadomości i planowego działania. Swoje problemy rozwiązują sami.
   Krytyczne wydarzenia życiowe, np.: śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, wymagają ponownego przystosowania się jednostki. Jeśli ich źródłem jest praca, mogą prowadzić do dysstresu psychologicznego, wymagającego pomocy ze strony doradcy. Jeśli kryzys pogłębia się, prowadzi do zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych, które wymagają terapii, często w formie hospitalizacji.
   Poczucie wsparcia w środowisku pozazawodowym, jest nieocenioną pomocą w sytuacjach trudnych. Istotą doradztwa zawodowego jest niesienie pomocy tym, którzy odczuwają jego brak.

Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19701717, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON