Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Warsztaty terapii zajęciowej

   Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się między innymi uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej.
   Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie- zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności.
   Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
   Pozyskiwanie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia odbywa się za pomocą technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
   Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.
   Działalność warsztatu opiera się w szczególności na planie działalności warsztatu, z uwzględnieniem metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu oraz określonych form opieki medycznej.
   Poprzez indywidualny program rehabilitacji uczestnika warsztatu można ocenić ewentualne postępy w rehabilitacji, wraz z ewentualnym uzasadnieniem:

  1. podjęcia zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  2. potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w przypadku braku postępu w rehabilitacji i złym rokowaniu co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
  3. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na rokowania pozytywne co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, lub okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia.

   Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się: formy i zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności codziennego życia, formy współpracy z rodziną lub opiekunami oraz planowane efekty rehabilitacji.
   Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.
   Fundacja, stowarzyszenie lub inny podmiot, zamierzające utworzyć lub prowadzić warsztat, kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
   Dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wysokość dofinansowania.

Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19702220, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON