Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

WYRÓWNANIE SZANS W NAUCE I PRACY

   Przemiany gospodarcze zachodzące w kraju najbardziej dotknęły osoby najuboższe, a wśród nich także ludzi niepełnosprawnych. Pogłębiające się dysproporcje pomiędzy świadczeniami socjalnymi, a kosztami utrzymania oraz leczenia, spowodowały dotkliwe poczucie alienacji społecznej tej grupy, której szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy są wciąż minimalne.
   Dlatego warto wiedzieć, że problemy osób niepełnosprawnych, możliwości wyrównania ich szans na odpowiednie wykształcenie i zatrudnienie, dyskutowane są przez specjalistów z różnych dziedzin podczas naukowych konferencji międzynarodowych. Jedno z takich spotkań:" Osoby Niepełnosprawne w Społeczeństwie wiedzy", odbyło się przed miesiącem w Krakowie. Podsumowaniem oceny polityki wobec osób niepełnosprawnych na rynku pracy, było stwierdzenie doktora Michała Boni, który jest kluczowym ekspertem współpracującym przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Według niego polityka ta poniosła fiasko, gdyż osoby niepełnosprawne wciąż są dyskryminowane. Zwraca się uwagę na ich deficyty, zapominając o efektach, jakie ich praca może przynieść w różnych zawodach i na różnego typu stanowiskach pracy. Potrzebne jest stworzenie programu dla pracodawców - jak zatrudniać osoby niepełnosprawne, który wpłynie na zmianę ich nieprzychylnych postaw. Aby zmienić wizerunek osób niepełnosprawnych, należy także ułatwić im dostęp do różnych ścieżek edukacyjnych, gdyż obecnie stanowią jedynie 0,5% wśród studentów.
   Nowoczesne kształcenie osób niepełnosprawnych odbywa się przy pomocy tzw. technologii wspierających, do których dostęp jest w Polsce bardzo ograniczony. Potrzebna jest kadra specjalistów w zakresie danej niepełnosprawności, wspierająca określonych studentów, którzy powinni mieć zapewnione również doradztwo w zakresie planowania własnej kariery już na studiach oraz wsparcie psychologiczne dotyczące pozytywnej motywacji, odporności psychicznej.
   Poza wsparciem dla studentów i absolwentów, należy pracować z nadopiekuńczymi rodzicami, którzy często swoją postawą blokują samodzielność osób niepełnosprawnych, towarzysząc im nawet w trakcie poszukiwania pracy.
   Porównanie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach europejskich pokazało, jak wiele jeszcze można i trzeba u nas zmienić. Wszędzie jednak osoba poszukująca pracy ma tym większe szanse na otrzymanie jej, im lepiej jest do tego przygotowana.
   (Na podstawie tekstów z konferencji: "Osoby Niepełnosprawne w Społeczeństwie Wiedzy", Kraków, UJ, 2006.)

Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19701725, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON