Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Tajemnica zawodowa w psychologii.

   Wśród wielu zagadnień natury etyczno - moralnej wyróżnia się problem tajemnicy zawodowej. Jej przestrzeganie odnosi się do uprawiania wielu zawodów, także zawodu psychologa. Dlatego to obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej wymieniany jest przez większość psychologicznych kodeksów etycznych. Zasady dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej nie znajdują jednak bezpiecznego oparcia w prawie polskim, a ich naruszenie nie pociąga za sobą wyraźnych konsekwencji karnych.
   Tajemnicę zawodową można zdefiniować następująco: jest to coś tajnego, rzecz, której nie należy rozgłaszać, która nie powinna wyjść na jaw, sekret. Można ją także określić jako wszelką informację dotyczącą życia osobistego lub rodzinnego osoby, której na mocy moralnego zakazu nie wolno przekazywać innym osobom. Każdy człowiek ma bowiem prawo do zachowania swoich tajemnic i inni ludzie, w tym pomagający, powinni to prawo uszanować. Informacje mogą być ujawnione jedynie za zgodą osoby zainteresowanej lub w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo klienta i innych osób.
   Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem oddziaływań psychologicznych jest zawsze drugi człowiek, wartościami bliskimi w pracy psychologa są:

   Bezwzględny obowiązek dyskrecji (tajemnicy zawodowej) obejmuje następujące obszary problemów :

   Niektórzy wyróżniają 3 rodzaje sekretów, w zależności od stopnia obowiązywalności:

Według powyższego rozróżnienia tajemnicę zawodową umieszcza się w kategoriach sekretu przyrzeczonego.
   Fundamentalne argumenty przemawiające za obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej odnoszą się do sfery informacji intymnych. Można wśród nich wyróżnić:

   Jedną z sytuacji, kiedy psychologa nie obowiązuje tajemnica zawodowa, jest występująca w rodzinie, w której psycholog prowadzi badania przemoc. Jeśli przemoc zagraża zdrowiu i życiu klienta, to wtedy psychologa nie obowiązuje tajemnica zawodowa. Przestępstwo znęcania się nad rodziną obejmuje przypadki znęcania się rodziców nad swoimi dziećmi, osób pełnosprawnych fizycznie nad chorymi i niepełnosprawnymi.

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19701837, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON