Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Cykl uczenia się przez doświadczenie

   Proces uczenia się możemy postrzegać jako pewien cykl, w którym kluczową rolę odgrywa doświadczenie jednostki i jego analiza. W procesie tym, można wyodrębnić cztery etapy (Kolb,1997).
   1. Konkretne doświadczenie.
Proces uczenia się ma swój początek w konkretnym doświadczeniu dokonującym się tu i teraz. Doświadczenie to zgadza się z dotychczasowymi poglądami uczącego się lub przeczy im.
   2. Refleksyjna obserwacja.
Teraz doświadczenie to jest analizowane. Następuje zbieranie danych, obserwacja i refleksja - doświadczenie ujmowane jest z różnych perspektyw.
   3. Abstrakcyjna konceptualizacja.
Na kolejnym etapie uczący się kontynuuje analizę danych i wyciąga wnioski
z doświadczenia, które stało się jego udziałem. Tworzy uogólnienia i pewne własne teorie, które integrują jego osobowość w logiczną całość. Zaczyna się proces internalizacji tego, czego nauczył się z konkretnego doświadczenia.
Internalizacja psychol. uwewnętrznienie, przyswajanie sobie, w okresie rozwoju, świadomie a. nieświadomie, norm, wartości, poglądów, zasad społ., zahamowań, motywów działania, wzorców kulturowych (rodziców, grupy społecznej, itp.), funkcjonujących później jako system indywidualny (Słownik Wyrazów Obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego).
   4. Aktywne eksperymentowanie.
   Ostatni etap zaczyna się, gdy uczący się zmienia swoje zachowanie. Jest to studium eksperymentowania i sprawdzania nowej wiedzy, aby zobaczyć, jak nowo wypracowane teorie sprawdzają się w praktyce, w nowych sytuacjach, sytuacjach rozwiązywaniu problemów i problemów podejmowaniu decyzji.
   Gdy jeden obieg cyklu kończy się, rozpoczyna się drugi. Wypróbowywanie nowych zachowań dostarcza bowiem nowych doświadczeń, które mogą zapoczątkować kolejny cykl. Choć zwykle proces uczenia się zostaje zainicjowany przez konkretne doświadczenie, to cykl może również rozpocząć się w każdym z trzech pozostałych stadiów.
   Kolb ujmuje również wymienione etapy cyklu uczenia się jako cztery różne sprawności, które są potrzebne w procesie uczenia się, jako pewne przeciwstawne umiejętności, które trzeba dostosować do konkretnej sytuacji (Kolb, 1997, s. 147-148).
   W tradycyjnym podejściu do nauczania przyjmuje się, że najpierw należy podać pewną teorię, a gdy uczący się poznają ją, można przejść dopiero do ćwiczeń praktycznych. Natomiast koncepcja Dawida Kolba sugerowałaby dokładnie odwrotny tok postępowania. Najpierw należy uczącemu się stworzyć okazję do bezpośredniego doświadczenia, by potem mógł on wyciągnąć z niego wnioski i odnieść je do teorii, która pomoże mu je lepiej zrozumieć. Dzięki temu prawidłowości, które zaobserwował w konkretnym doświadczeniu, będzie mógł uogólnić również na inne sytuacje, a także będzie mógł odnieść osobiste doświadczenie do szerszych koncepcji teoretycznych, które mogą pomóc mu je lepiej rozumieć. Podczas tego rodzaju uczenia się, wiedza teoretyczna nie jest już odległa od osobistych doświadczeń, obca. Zostaje odniesiona bezpośrednio do tego, w co uczący się był osobiście zaangażowany. Nie chodzi o to, aby ją zapamiętać, wyuczyć się jej na pamięć. Służy ona temu, aby lepiej zrozumieć to, w czym sami uczestniczyliśmy, a co może być częścią większej całości procesów czy zjawisk zachodzących w świecie. Zamiast więc we wprowadzaniu do tematu podawać gotowe definicje czy klasyfikacje, można zacząć od bezpośredniego doświadczenia, a dopiero po jego zrozumieniu i przeanalizowaniu przejść do uzupełnienia o treści szersze, o ogólniejszy kontekst teoretyczny. Jest to droga od doświadczenia do uogólnień.


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Monika Piernik - 13.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856914, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON