Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Sukces za granicą.

   W epoce powszechnego dostępu do Internetu, globalizacji i coraz liczniejszych wyjazdów pracowników za granicę, kluczowym zagadnieniem staje się umiejętność przewidzenia potencjalnych przyczyn osiągnięcia lub braku powodzenia w przystosowaniu do nowych warunków życia w obcej kulturze.
   Szczególnie ważne z punktu widzenia firm delegujących menegerów do filii zagranicznych jest określenie potencjalnych zasobów osobowościowych kandydata, wpływających na asymilację w nowym środowisku. Stawką są w tym przypadku tysiące, a nawet miliony spisane na straty w przypadku niepowodzenia - niewłaściwego doboru pracownika lub niewłaściwego szkolenia.
   Powrót oddelegowanego pracownika przed czasem oprócz strat finansowych dla firmy, wiąże się z osobistymi stratami tej osoby, które są niewymierne. Osoba taka przeżywa utratę pewności i wiary w siebie, utratę prestiżu wśród kolegów. Wiąże się z tym również spadek motywacji do wspierania innych pracowników, dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym.
W przypadku pracownika, który pozostaje za granicą, chociaż nie przystosował się do warunków kulturowych nowego środowiska, sytuacja tylko pozornie jest bardziej korzystna. Motywacja tej osoby spada, podobnie jak jej poczucie własnej kompetencji i sprawstwa.
   Podobnie w przypadku osób decydujących się na wyjazd za granicę na własna rękę w poszukiwaniu lepszych zarobków, warto określić poziom indywidualnych zasobów asymilacyjnych. Perspektywa podwyższenia statusu ekonomicznego nie zawsze motywuje w sytuacji, gdy wartości i zwyczaje otoczenia znacznie odbiegają od zwyczajów danej osoby, powodując trudności w nawiązywaniu znajomości, przyjaźni i kontaktów pozazawodowych. Psychologia dysponuje narzędziami ułatwiającymi ocenę indywidualnych predyspozycji asymilacyjnych przed ostateczną decyzją, dotyczącą wyjazdu za granicę.
   Specyficzne narzędzia psychologiczne umożliwiają ocenę potencjału adaptacyjnego adaptacyjnego trzech wymiarach:
   - odporność emocjonalną - zdolność radzenia sobie ze stresem i niejasnymi sytuacjami, umiejętność akceptacji własnych i cudzych niedoskonałości oraz przezwyciężania ich;
   - elastyczność i otwartość - stopień akceptacji innego sposobu myślenia i zachowania w nowej kulturze;
   - ostrość percepcji - umiejętność interpretacji subtelnych sygnałów werbalnych
i niewerbalnych w odmiennej kulturze;
   - autonomia osobista - stałość osobistego systemu wartości i przekonań, umożliwiających zachowanie pewności siebie w nieznanym otoczeniu i szacunek dla innych zwyczajów. Uzyskanie wyników w poszczególnych skalach określa podstawę doradztwa w określonym zakresie.
   Ważnymi czynnikami powodzenia w przystosowaniu do nowych warunków życia i pracy jest stabilność emocjonalna, umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, wyrażania myśli i emocji oraz konstruktywnej współpracy w zespole.

Barbara Rodziewicz - Doradca Zawodowy 20.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856769, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON