Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Nowy system?

   Nowy system jest niewątpliwie potrzebny, ale pod warunkiem, że będzie lepszy od obecnego, tzn. skuteczny, prosty i stabilny. Musi być skuteczny, bo powinien pracodawców zachęcać do zatrudniania niepełnosprawnych, a więc – do zmniejszenia ponoszonych przez państwo kosztów.
   Dość często można się spotkać z opinią, że obecny system dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych premiuje część przedsiębiorstw, polepszając ich sytuację wobec tych firm, które takich pracowników nie mają. Wielu pracodawców zniechęca konieczność składania wniosków i sprawozdań związanych z uzyskaniem dofinansowania. Znamienne, że zdecydowana większość pracodawców osób niepełnosprawnych wybiera zryczałtowaną jego formę nawet, jeżeli kwota, jaką otrzymują, nie pokrywa wszystkich dodatkowych kosztów zatrudnienia tych osób. Pracodawcy wybierają prostotę i brak ryzyka podważenia prawidłowości swoich wyliczeń, nawet kosztem mniejszych wpływów z dofinansowania.
   Truizmem – który trzeba jednak powtarzać – jest stwierdzenie, że przyszły system powinien być stabilny. Ustawa z 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, stanowiąca podstawę obecnego systemu, była w ciągu ośmiu lat nowelizowana ponad czterdzieści razy.
   Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych to zbyt ważny problem ekonomiczny i społeczny, żeby ciągle zmieniać i doraźnie poprawiać. Z większą korzyścią dla wszystkich będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą jak najliczniejszemu gronu osób niepełnosprawnych, sprawdzać się wszędzie tam, gdzie mogą i umieją dobrze pracować. Czyli system skuteczny to system prosty.

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy 20.07.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856828, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON