Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jak określa się zdrowie psychiczne człowieka?

   Termin zdrowia psychicznego nasuwa pewne skojarzenia związane z tą kwestią. Na ogół ludziom wydaje się, że potrafią odróżnić człowieka chorego psychicznie od zdrowego, ale jest to złudne przekonanie funkcjonujące w społeczeństwie. W wielu bowiem przypadkach o chorobie psychicznej wie tylko rodzina chorego, a samo schorzenie nie przejawia się zaburzeniami zachowania. Inną ważną kwestią jest to, że choroba jest procesem, zachowanie człowieka może być zatem tylko okresowo zaburzone. Jakkolwiek każda osoba posiada pewne skojarzenia i rozumie, czym jest zdrowie psychiczne, trudność pojawia się w sytuacji podania konkretnego opisu tej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że zdrowie psychiczne zależy od licznych i różnorodnych czynników, ulega nieustannym zmianom w różnych sytuacjach życiowych oraz w poszczególnych okresach życia człowieka. Może się przejawiać w rozmaity sposób u różnych ludzi.
   Dokonując oceny czyjegoś zdrowia psychicznego należy mieć na uwadze fakt, że jest ono uzależnione nie tylko od cech osobowości człowieka, ale również od zwyczajów i norm panujących w danym społeczeństwie lub środowisku.
   Ogólnie mówiąc zdrowie psychiczne można definiować jako aktualny stan psychiczny człowieka lub proces podlegający nieustannym zmianom. Trudno jest wskazać sztywne wyznaczniki zdrowia, kryteria granicy między zdrowiem a różnymi jego zaburzeniami, odchyleniami. Najczęściej kryterium zdrowia jest określane jako nieobecność choroby psychicznej. Chorobę psychiczną można jednak różnie definiować. Np. Erich Fromm zdrowiem psychicznym określał stan zdolności osoby do wypełniania swej społecznej roli i do udziału w rozwoju danego społeczeństwa, stan będący wyznacznikiem szczęścia i rozwoju osoby.
   W społeczeństwie człowiek chory psychicznie i sama choroba budzi lęk osób zdrowych. Lęk ten wynika częściowo z przekonania o potencjalnych zachowaniach agresywnych i zagrażających ze strony osób chorych, również z faktu nieprzewidywalności ich zachowań. Efektem takich postaw społecznych jest u chorych stan poczucia osamotnienia i wyobcowania. Są to subiektywnie doświadczane przeżycia, o których sami chorzy niechętnie mówią. Poczucie osamotnienia można rozpatrywać biorąc pod uwagę dwie fazy choroby:

   Przyczyn powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego jest bardzo wiele, są one różnorodne. Dotychczas nie stworzono jednolitej teorii, która wyjaśniałaby mechanizmy myślenia "normalnego" i myślenia patologicznego. Jakkolwiek myślenie jest pewnym kontinuum, na którego jednym biegunie można umieścić myślenie "normalne", na drugim patologiczne, to jednak pewne jego formy, tzw. pośrednie mogą występować zarówno u osób zdrowych, jak i chorych.

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691119, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON