Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Psychologiczne aspekty funkcjonowania zawodowego młodzieży.

   Wiek młodzieńczy nazwany również późną adolescencją jest okresem stabilizowania zmian zapoczątkowanych we wczesnej adolescencji. Zmiany dotyczą fizycznego i psychicznego funkcjonowania człowieka. Przemiany psychiczne zmierzają w kierunku dojrzałej osobowości.
   Szczególnie istotne zmiany dotyczą czynności poznawczych, które charakteryzują się rozwojem logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Procesy informacyjne przebiegają szybciej i bardziej dokładnie i ukierunkowanie. Zwiększa to możliwości poznawcze dorastających, wpływa na poszerzenie się ich zainteresowań, wyzwala krytycyzm w stosunku do siebie i innych.
   W wieku młodzieńczym uczucia stabilizują się i nabierają indywidualnego wyrazu. Rozwój uczuć zmierza w kierunku uzyskania dojrzałości uczuciowej, którą charakteryzuje przejście do niezależności uczuciowe, kontroli i opanowania uczuć oraz do socjocentryzmu. Dojrzałości uczuciowej nie osiąga się w tym okresie, kształtuje się ona w dalszych latach życia. Na okres późnej adolescencji przypada rozbudowa związków z innymi ludźmi.    Podstawą związków są wspólne zainteresowania, orientacje zawodowe. Autonomia w myśleniu sprawia, iż młodzież w coraz większym stopniu takie wartości jak wolność, godność, otwartość i tolerancja wobec innych. Jednak refleksyjną postawę wobec wartości zajmuje niewielu młodych. W okresie tym wyłania się zdolność do tworzenia planów, rozwija się bowiem samoświadomość, która wpływa na wzbogacenie samowiedzy. Znajomość własnych potrzeb, wartości, ideałów, zdolności zaczyna odgrywać ważna rolę w kształtowaniu planów i działań jednostki. Tworzenie planów na przyszłość stwarza dorastającej jednostce możliwości autonomii, samookreślenia, kierowania własnym rozwojem i życiem.
   Młodzież stawia sobie więcej celów życiowych stawia sobie więcej celów życiowych są one bardziej realistyczne i realizowane z większą konsekwencją. Na tym etapie młodzi ekstensywnie poszukują dla siebie korzystnego zawodu również pojawiają się początki tożsamości zawodowej.    Formowanie tożsamości zawodowej opiera się na dwóch dodatkowych czynnikach: rozwoju perspektywy czasowej oraz pewności siebie.
   W teoriach zawodowych na ten wiek przypada stadium realizmu zawodowego, który charakteryzuje integracja uzdolnień i zainteresowań, rozwój systemu wartości, wybór zawodu. Super nazywa tę fazę sprecyzowaniem, które oznacza przede wszystkim świadomość potrzeby sprecyzowania.

Na podstawie: Super D.(1972) Psychologia zainteresowań. Warszawa: PWN


Małgorzata Ziętek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707610, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON