Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Epilepsja a świadomość społeczna.

   Przez padaczkę (epilepsję) rozumiemy zespół chorobowy, którego istotą są napady padaczkowe z towarzyszącymi im zmianami czynności bioelektrycznymi mózgu.*
Napad padaczkowy objawia się nagłymi i przejściowymi zjawiskami natury ruchowej, czuciowej lub psychicznej. Najbardziej znanymi, a zarazem najrzadziej występującymi postaciami napadów są napady w formie drgawek w obrębie całego ciała z utratą przytomności. Często jednak ogranicza się do sekwencji ruchów trudnych do zauważenia przez otoczenie, wyłączeniu świadomości lub tylko na zaburzeniu czucia smaku czy zapachu.
Osoby chore na epilepsje spotykają się często z brakiem akceptacji ze strony społeczeństwa, a czasem wręcz dyskryminacją. Problem ten dotyczy zwłaszcza rynku pracy, w którym osoby z tym schorzeniem są w sposób szczególny nietolerowani wywołując u pracodawcy lęk. Występujący w społeczeństwie szereg mitów wynikający z niedostatecznej wiedzy na temat tej choroby również u samych chorych stanowi poważny problem, którego konsekwencją są bariery na rynku pracy. Kojarzenie padaczki wyłącznie ze spektakularnym atakiem, drgawkami czy ślinotokiem jest głęboko niesprawiedliwe i nie zmieni sytuacji chorych na rynku pracy.
W niektórych przypadkach obawy pracodawców odnośnie pewnych zawodów są uzasadnione. Praca, w której nawet krótkotrwałe zaburzenia świadomości mogą narazić na niebezpieczeństwo chorych lub inne osoby. Wymienić tu można zawód kierowcy, pracownika budowlanego, operatora ciężkich maszyn czy osoby pracującej z użyciem materiałów niebezpiecznych, jak np. spawacz. Jednak mimo pewnych ograniczeń istnieje wiele zawodów, w wykonywaniu których schorzenie to nie stanowi czynnika zagrożenia zarówno dla osoby chorej jak i pracodawcy. Uświadamianie społeczeństwa o rzeczywistych ograniczeniach związanych z epilepsją jest jedyną szansą na wyjście tej grupy niepełnosprawnych z izolacji i możliwości jej rozwoju zawodowego.

*-Mała Encyklopedia Zdrowia PWN

Piotr Łuszczak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707844, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON