Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jak skutecznie wyrażać własną opinię - zasady skutecznego feedback.

    Istotą procesu komunikacji jest formułowanie i przekazywanie przez nadawcę swoich myśli, przekonań, opinii wobec odbiorcy. Jednym z najważniejszych elementów komunikacji jest udzielanie informacji zwrotnych, co pozwala osobom biorącym udział w procesie komunikacji na wyrażenie własnego punktu widzenia, eliminuje niedokładność i niedociągnięcia przekazu.
    Informacja zwrotna, czyli feedback pełni bardzo ważną rolę w doradztwie i poradnictwie, jako metoda naprowadzająca osobę na zachowania najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Nie ma charakteru wymuszającego, nie przyjmuje formy pouczeń, polega na wspieraniu osoby w procesie samopoznania i wypracowywania rozwiązań. Przekazywanie informacji zwrotnych może dokonywać się na dwa sposoby: w sposób konstruktywny
i niekonstruktywny. Konstruktywne przekazywanie informacji polega na takim wyrażaniu własnych opinii, które nie ranią drugiej strony, respektują jej potrzeby. Przykładem takiego komunikatu jest: "nie podoba mi się, że zaniedbujesz swoje obowiązki".
    Niekonstruktywne przekazywanie informacji polega natomiast na stawianiu własnych potrzeb ponad potrzeby drugiej strony, co może doprowadzić do zablokowania porozumienia, gdyż drugi człowiek może poczuć się zraniony, upokorzony. Konsekwencją tego jest uniemożliwienie nawiązania współpracy. Przykład takiego komunikatu: "jesteś do niczego". Niekonstruktywnemu wyrażaniu informacji zwrotnych odpowiada komunikat typu "ty". Kładzie on głównie akcent na drugą osobę, ma charakter oskarżający i atakujący. Zawiera bowiem ougólnienia, oskarżenia, pouczenia i ocenę, np. "ty nigdy nie potrafisz niczego zrobić dobrze".
    Konstruktywnemu wyrażaniu informacji zwrotnych odpowiada komunikat typu "ja". Akcent jest w nim głównie położony na emocjach nadawcy, co zapobiega wytworzeniu się konfliktu, hamuje agresję. Komunikat ten często przybiera formę wypowiedzi "ja czuję..." - pozwala dać wyraz swoim odczuciom. Celem konstruktywnych informacji zwrotnych jest zapobieganie i zmniejszanie nieporozumień w kontaktach interpersonalnych. Za ich pomocą można również wyrażać krytykę, która nie przybiera formy ataku, ale zmusza druga stronę do ustosunkowania się. Ta forma konstruktywnej krytyki odbiorcy dostarcza mu informacji na temat jego zachowania w taki sposób, że zachowuje on pozytywny stosunek do siebie samego, do swojego postępowania, a także do osoby wyrażającej krytykę.
    Wyrażając własną opinię trzeba zawsze pamiętać o następujących zasadach:

    1. nie należy oceniać, osądzać i obwiniać, szukać tylko negatywnych i słabych stron, "etykietować", stosować zwrotów "zawsze", "nigdy";
    2. nie należy obrażać, wyśmiewać się z czyichś cech, zachowań, nie należy ironizować, gdyż takie zachowanie wywołuje negatywne emocje u odbiorcy przekazu;
    3. nie należy uciekać od problemów, zmieniać temat, bagatelizować;
    4. nie należy pouczać, moralizować, zawstydzać;
    5. nie należy udzielać rad, gdyż to blokuje aktywność osoby, zwalnia
z odpowiedzialności, może spowodować u odbiorcy chęć obalenia rad, a nie skupienie się na rozwiązaniu problemu;
    6. nie należy wyrażać negatywnej opinii przy osobach trzecich;
    7. krytykę należy wyrażać w pozytywnym aspekcie.

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19716233, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON