Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Niepełnosprawni w Ukraińskim Kodeksie Pracy -Artykuł archiwalny

   W ostatnich czasach bardzo często mówi się o sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach europejskich. Artykuły, jakie można odnaleźć w różnego rodzaju gazetach traktują głównie o rynku pracy w krajach Europy Zachodniej, informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie Wschodniej pojawiają się jednak bardzo rzadko. Nie oznacza to, iż problem osób niepełnosprawnych w krajach byłego Związku Radzieckiego jest nieobecny.
   Problem osób niepełnosprawnych i ich możliwości do podjęcia pracy zawodowej porusza np.: Ukraiński Kodeks Pracy oraz ustawy dodatkowe traktujące o zatrudnieniu obywateli Ukrainy czy też o urlopach.
   Na Ukrainie obowiązuje jeden system orzecznictwa o niepełnosprawności (w odróżnieniu od sytuacji w Polsce, gdzie równocześnie obowiązuje system orzecznictwa ZUS oraz Miejskich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). Według ukraińskiego prawa osobą niepełnosprawną jest taka osoba, która ma orzeczone inwalidztwo (nazwa "inwalidztwo" według nazewnictwa ukraińskiego) orzeczone na podstawie badań lekarskich i opinii biegłych lekarzy zajmujących się orzekaniem o niepełnosprawności. Takie orzeczenie może otrzymać zarówno osoba dorosła, jak i niepełnoletnia. Podobnie jak w Polsce istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:
   1. lekki;
   2. umiarkowany;
   3. znaczny.
   Posiadając orzeczony stopień niepełnosprawności (niezależnie od tego czy jest on lekki, umiarkowany czy znaczny) osobie takiej przysługuje renta, której wysokość uzależniona jest od tego czy osoba kiedyś pracowała zawodowo czy też nie. Wysokość takiej renty waha się w granicach 360-720 hrywien (w przybliżeniu około 210-450 PLN).
   Jeżeli osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności oznacza to, iż nie może ona podjąć pracy zarobkowej - jest całkowicie niezdolna do pracy. Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem mogą podjąć zatrudnienie, ale tylko w określonych warunkach. W praktyce wygląda to tak, iż osoby ze znacznym stopniem w większości nie poszukują pracy, chociaż pracodawcy mogą takie osoby zatrudniać (podobna sytuacja istnieje i w Polsce, gdzie osoby z I grupą i całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji nie poszukują pracy myśląc, że nie mogą, chociaż praca zarobkowa dla takich osób nie jest prawnie zabroniona). Osoby, które chcą podjąć pracę mogą znaleźć zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej, które funkcjonują na podobnych warunkach jak i te w Polsce.
   Przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 20 pracowników muszą osiągnąć 5% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednak w wielu przypadkach zakłady pracy tego typu boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne, gdyż społeczeństwo ukraińskie jest jeszcze słabo uświadomione na temat osób niepełnosprawnych i ich sytuacji na rynku pracy.
   Osoby niepełnosprawne, które podejmują pracę mogą być zatrudnione na umowę na czas nieokreślony, na czas określony, na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy też na tzw. kontrakt, który jest specyficznym rodzajem umowy o pracę. Umowa na okres próbny nie obowiązuje tych osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane do pracy poprzez urząd, który się tym zajmuje.
   Na Ukrainie, podobnie jak i w Polsce, obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. Osoby niepełnosprawne nie mają skróconego czasu pracy. Osoby niepełnosprawne nie mogą jednak pracować w nocy (w godzinach 22.00-6.00) oraz w nadgodzinach. Jednak w wypadku nadgodzin, jeżeli praca w tym czasie nie szkodzi zdrowiu danego pracownika niepełnosprawnego, może się on zgodzić na jej wykonywanie.
   Osobom niepełnosprawnym przysługuje, oprócz 24 dni ustawowych, dodatkowe 6 dni urlopu (w przypadku osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) lub 2 dni (w przypadku osób ze stopniem lekkim), przy czym odnosi się to do dni kalendarzowych a nie roboczych.    Oprócz tego rodzaju urlopu, który przysługuje po przepracowaniu jednego roku, osoby niepełnosprawne mogą starać się o urlop bezpłatny, który wynosi do 30 dni kalendarzowych w ciągu roku dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, oraz do 60 dni kalendarzowych w ciągu roku dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
   Oczywiście osobom niepełnosprawnym przysługują również urlopy z tego samego tytułu co i osobom sprawnym, np. urlop macierzyński czy też wychowawczy.

Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707587, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON