Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Dyskryminacja pracowników ze względu na płeć

   W ostatnich latach dosyć częstym problemem w wielu polskich firmach stały się takie zjawiska jak dyskryminacja czy też mobbing. Wraz z wejściem Polski do unii Europejskiej zjawiskom tym zaczęto baczniej się przyglądać. Do tej pory pracodawcy nie przejmowali się zbytnio tym, że w ich firmie dochodzi do przejawów dyskryminacji pracowników. Dla niektórych pracodawców problem mobbingu nigdy nie był tak naprawdę problemem - był na porządku dziennym. Dopiero po wejściu Polski do Unii Europejskiej pracodawcy zaczęli inaczej patrzeć na tego typu zjawiska, gdyż właśnie integracja z Unią Europejską wymogła na polskich pracodawcach i ustawodawcach, zagwarantowanie ochrony pracowników przed tego typu zjawiskami i podniesienie jej standardów. Teraz za nienależyte traktowanie pracownika, poniżanie go czy nawet molestowanie seksualne, pracodawca może zostać dotkliwie ukarany.
   Niepożądane zjawiska w stosunku do pracowników można podzielić na kilka kategorii:

 1. dyskryminacja;
  a) ze względu na płeć;
  b) ze względu na wiek;
  c) ze względu na wyznanie;
  d) ze względu na niepełnosprawność;
  e) ze względu na orientację seksualną;
 2. mobbing;
 3. molestowanie seksualne;
 4. dręczenie.


   Polski Kodeks Pracy określa dokładnie, jakiego rodzaju zachowania ze strony pracodawcy czy innych pracowników w stosunku do jednej czy kilku osób są niepożądane i niedozwolone.
   Najczęstszym przypadkiem dyskryminacji, jaki pojawia się w niektórych firmach zarówno w Polsce jak i na całym świecie, jest dyskryminacja ze względu na płeć. Wielu pracodawców do tej pory nie potrafi w jednakowy sposób traktować pracowników niezależnie od płci. Większość przypadków dyskryminacji ze względu na płeć ma miejsce w stosunku do kobiet. Często pracodawcy wymagają od nowo zatrudnianych pracownic, by te pokazały np. badania lekarskie potwierdzające chociażby to, iż nie są one w ciąży, aby w ten sposób móc wyeliminować je z grona potencjalnych pracowników.
   Do dyskryminacji ze względu na płeć zalicza się również molestowanie seksualne, o którym w ostatnich latach słyszy się coraz częściej. Zachowanie tego typu może przejawiać się w różnoraki sposób: od obelżywych i znieważających wypowiedzi na temat pracownika, poprzez niestosowne propozycje, dotykanie, jednoznaczne gesty czy też propozycje, których celem jest domaganie się korzyści seksualnych. Molestowaniem będzie również namawianie, a nawet żądanie od pracownika uległości seksualnej, w zamian za awans, podwyżkę czy też wyjazd na atrakcyjne szkolenie. O tego typu zachowaniach coraz częściej dowiadujemy się z gazet czy telewizji, gdzie opisywane są przypadki molestowania już nie tylko w prywatnych firmach, ale również w świecie polityki.
   Dosyć często z przykładem dyskryminacji ze względu na płeć możemy spotkać się czytając ogłoszenia o pracę. W niektórych z nich pracodawcy jasno określają, iż na dane stanowisko poszukują tylko kobiet bądź tylko mężczyzn. Oczywistym jest fakt, iż do pracy w niektórych zawodach większe predyspozycje mają mężczyźni, a w niektórych tylko kobiety. Jednak, gdy pracodawca w ogłoszeniu o pracę na stanowisko pracownika biurowego poszukuje tylko kobiet, do tego młodych i zgrabnych, możemy to już traktować jako przejaw dyskryminacji tak mężczyzn, jak i samych kobiet, np. pań po 40-ce.


Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723749, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON