Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf






Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>





Czy, aby zdawać olimpiady, trzeba być geniuszem?

   Być może na postawione w tytule pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mimo to, w moim subiektywnym odczuciu, odpowiedź jest przecząca. Jeżeli bowiem ktoś ma wystarczająco dużo zapału, jest systematyczny, no i oczywiście - potrafi zainteresować się tym, co robi - to zdawanie konkursu, a nawet uzyskanie tytułu laureata lub finalisty - nie jest niemożliwe. W każdym razie - "gra jest warta świeczki" - konsekwencją pozytywnego zaliczenia olimpiady może być zwolnienie z danego przedmiotu podczas matury, lub otrzymanie indeksu na wymarzone studia.
   Pojęcie: "olimpiada" posiada dużą tradycję. Wywodzi się z czasów starożytnego Rzymu, kiedy to używane było na oznaczenie zawodów sportowych organizowanych między igrzyskami. Dziś słowa tego używamy również na oznaczenie wielu, nie tylko sportowych, konkursów.
   Uczniom gimnazjów i szkół średnich olimpiady często kojarzą się z konkursami dotyczącymi wiedzy z wybranych przedmiotów (zwykle objętych programem nauczania). Obecnie organizowane są między innymi następujące olimpiady przedmiotowe:


   Organizację oraz sposób przeprowadzenia tego rodzaju konkursów szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku. Według tego dokumentu olimpiady przedmiotowe obejmują i poszerzają treści podstawy programowej z wybranego przedmiotu.
   Konkursy mogą być trójstopniowe: szkolne lub międzyszkolne (za ich pomyślny wynik nagrodą jest zwykle ocena dobra lub bardzo dobra ze zdawanego przedmiotu), zawody okręgowe, które gwarantują uczniom ocenę celującą na świadectwie ukończenia danej klasy oraz olimpiady na szczeblu ogólnopolskim, centralnym.
   Organizatorami olimpiad są zazwyczaj: szkoły wyższe, instytucje naukowe, stowarzyszenia naukowe oraz stowarzyszenia naukowo - techniczne. To one, w porozumieniu z komisjami, które wypracowują regulamin, ustalają program i tematykę konkursów.
   Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mogą liczyć na specjalne uprawnienia: mogą być zwolnieni ze zdawania wybranego przedmiotu z nowej matury, a także w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub rok później - mogą zostać przyjęci bez egzaminów wstępnych na studia.
Przygotowywanie się do olimpiady jest czasem naszego ogromnego rozwoju. Dzięki naszemu poświęceniu się dla tej sprawy możemy nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale też przygotować się do studiów, zweryfikować swoje zainteresowania i predyspozycje. To doskonałe ćwiczenie dla naszego umysłu!

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723737, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON