Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

"Konwersacja w określonym celu" = rozmowa kwalifikacyjna.

   Literatura fachowa ( zob. np. M. Peel, Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi, Gliwice 2005) nazywa rozmowę kwalifikacyjną - konwersacją w określonym celu. Nie ma w tym sformułowaniu nic, co nie pozwalałoby się z tym zgodzić. Rozbijając to wyrażenie na poszczególne człony zauważamy: rozmowa ta spełnia warunki określane mianem konwersacji. Dalej - jest ona prowadzona w określonym, z góry wyznaczonym celu.
   Łacińskie słowo: conversatio oznacza dokładnie: obcowanie, przebywanie. Obcowanie to polega na bezpośredniej wymianie zdań. Zakłada też wszelkie warunki niezbędne do zaistnienia dialogu. Jest więc: Nadawca i Odbiorca - czyli - Pytający i Zapytany, ściślej - pracodawca i kandydat na dane stanowisko. Jest wreszcie - komunikat.
   Celem rozmowy jest przede wszystkim zaznajomienie się z kandydatem, próba określenia jego motywacji, uzupełnienie i uszczegółowienie wiadomości zawartych w CV. Dlatego też - można przewidzieć, do uzyskania jakich wiadomości będzie zmierzał pracodawca, co zostanie poddane ocenie. Wymieńmy kryteria, które zostaną poddane ocenie. Są to: sposób komunikacji i zdolności interpersonalne, zdolność do planowania i do podejmowania decyzji, wiedza specjalistyczna, która powinna być niezbędna do pracy na określonym stanowisku, obowiązki pełnione na poprzednim stanowisku.
   Nad tymi punktami warto się zastanowić jeszcze w momencie, kiedy piszemy list motywacyjny. Warto już na tym etapie przedstawić swoje predyspozycje, motywacje, ambicje. Dokładne przemyślenie tego dokumentu aplikacyjnego stanowi w dużej mierze o sukcesie rozmowy. Jesteśmy wtedy nie tylko przygotowani do odpowiedzi, ale też zyskujemy większą samoświadomość, łatwiej nam prowadzić konwersację, "iść" w "określonym celu".
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska-Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723587, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON