Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Ageizm w miejscu pracy

   Problem dyskryminacji bardzo często odnosi się do sytuacji na rynku pracy. Samo słowo dyskryminacja znane jest już od bardzo dawno, wywodzi się od łacińskiego słowa discriminatio, które oznacza tyle co "rozróżnianie". Najczęściej "dyskryminacja" traktowana jest jako prześladowanie jednostki bądź też całej grupy społecznej, która swoimi poglądami, pochodzeniem czy przynależnością klasową różni się od innych osób. Osoba, która dyskryminuje innych ma głównie na celu (w sposób świadomy lub nieświadomy) pozbawienie osób różniących się od niej praw i przywilejów, które przysługują każdemu człowiekowi.
   W ostatnich czasach ageizm (z języka angielskiego "age" - "wiek") jest bardzo często spotykany w wielu polskich firmach. Dotyczy to zarówno zachowań pracodawców podczas poszukiwania pracowników, jak również w pomniejszym etapie, gdy dany pracownik już wykonuje swoją pracę. Każdy pracodawca zainteresowany jest wysoką wydajnością pracy swoich pracowników, ich efektywnością, dyspozycyjnością czy też doświadczeniem.
   Na dyskryminację ze względu na wiek można patrzeć z dwóch aspektów:

  1. ze względu na zbyt młody wiek danej osoby;
  2. ze względu na zbyt podeszły wiek danej osoby.


   W wielu wypadkach osoby starsze, pomimo swojego doświadczenia, mają wielkie trudności ze znalezieniem pracy. Dzieje się tak dlatego, iż wielu pracodawców myśli, że takie osoby będą mniej efektywne w wykonywaniu obowiązków, wykonując swoją pracę będą kierować się swoimi przyzwyczajeniami, czy wyuczonymi technikami. Pracodawcy myślą również, iż osoby np. po 45 roku życia będą miały trudności z nauką nowych rzeczy potrzebnych do poprawnego wykonywania powierzonych im obowiązków. Oczywiście myślenie tego typu jest bardzo mylnym i niestety bardzo często pojawiającym się stereotypem.
   Z ageizmem mogą również spotkać się te osoby, które już pracują. Również i w tym przypadku najczęstszymi ofiarami tego typu dyskryminacji stają się również osoby starsze. Pracodawcy często z góry zakładają, iż w taką osobę nie warto inwestować. Niektórzy pracodawcy uznają nawet, iż osoba po 50 roku życia sama nie odejdzie z zakładu pracy, gdyż nigdzie indziej nie dostanie innej pracy. Taka osoba jest wówczas pomijana podczas przyznawania różnego rodzaju premii, nie jest wysyłana na organizowane przez zakład pracy kursy i szkolenia, omijają ją również nagrody czy podwyżki.
   Problem ageizmu jest również znany osobom młodym poszukującym pracy. Przypadków tego typu jest jednak mniej w stosunku do przypadków odnoszących się do osób starszych. Z jednej strony ludzie młodzi postrzegani są przez pracodawców za bardziej kompetentnych, zdolniejszych, jednak z drugiej strony wydaja się oni być zbyt lekkomyślni i co najważniejsze brakuje im doświadczenie.
Ze względu na wiek są dyskryminowani zarówno mężczyźni jak i kobiety. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. Osoby w tym przedziale wiekowym nie doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek, gdyż są za starzy, by dotknął ich ageizm z racji zbyt młodego wieku, jak również są zbyt młodzi by pracodawca dyskryminował ich za zbyt zaawansowany wiek.


Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676563, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON