Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dodatkowe dni wolne od pracy - nowelizacja Kodeksu pracy.

    Stan prawny na dzień 21 grudnia 2006 r.

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. 2006 r., Nr 217, poz. 1587).

    W kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia warto bliżej przyjrzeć się ostatnim zmianom Kodeksu Pracy.
Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy dokonano zmiany w problematyce czasu pracy. Ustawa ta weszła w życie 30 listopada 2006 r.
Zmiany dotyczą art. 130 §2 KP.
    Przepis ten przed nowelizacją miał brzmienie: "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt."
Takie brzmienie komentowanego artykułu sprawiało, że święto, mino iż ustawowo było wolne od pracy, pracownicy musieli odpracować.
Komentowana nowelizacja usunęła z art. 130 §2 zdanie drugie.
    Od 30 listopada 2006 r. - dzień wejścia w życie nowelizacji, święto przypadające w innym dniu niż niedziela, zmniejsza dni i godziny do przepracowania. Reguła ta obejmuje również sytuacje, gdy święto wypada w wolną od pracy sobotę.
    Sąd Najwyższy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoją również na stanowisku, że jeśli w danym okresie rozliczeniowym przypada święto, pracownik ma przepracować mniej godzin niż wynikałoby to z normy czasu pracy i w związku z tym ma pracować mniej dni.
Sąd Najwyższy w uchwale z 14 listopada 2001 r. III ZP 20/01, OSNAPiUS 2003, Nr 6, poz. 141 uznał, że jeśli święto przypada w innym dniu niż niedziela, powoduje odpowiednie zmniejszenie liczby dni, a tym samym godzin pracy zatrudnionego. Wynika z tego, że pracodawca nie może nakazać pracownikowi przyjścia do pracy w innym terminie.
    Wątpliwości występujące na gruncie starego stanu prawnego rozwiała nowelizacja Kodeksu Pracy.
Od 30 listopada 2006 r. mamy do czynienia nie z rewolucją dotyczącą czasu pracy jak niektórzy twierdzą, ale z powrotem do stanu prawnego sprzed 01.01.2004 r. kiedy to pracownikom przysługiwało prawo do tylu dni wolnych od pracy, ile dni świątecznych wystąpiło w ich dniach roboczych. Wymiar czasu pracy od 30.11.2006 r. jest pomniejszany o 8 godzin w każdym przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym święta w innym dniu niż niedziela.
    Dzięki temu możemy cieszyć się dwoma wolnymi dniami świątecznymi bez widma odpracowywania jednego z nich.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik, 06.10.06 r., teksty specjalistów

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19721305, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON