Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Krytycyzm w przekonaniach:

   Każdy człowiek w swoim życiu kieruje się różnymi opiniami, sądami, przekonaniami i przypuszczeniami. To one kształtują nasze poglądy i wyobrażenia o świecie, o ludziach, a w końcu - o nas samych.
   Przekonania stanowią pewną treść, którą ludzie przyjmują z niewielką obawą, że mogą one być błędne. Jeżeli obawa ta jest większa - mówimy o przypuszczeniach.
   Metodolodzy nauk wymieniają dwa źródła przekonań - racjonalne i nieracjonalne. Racjonalne to takie, które są: "(...) krytycznie i zgodnie z kryteriami rozumu oraz stosowne do miary uzasadnienia." (Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s. 71). W związku z tym należeć będą do nich: oczywistość intelektualna lub empiryczna, rozumowanie i wiarygodność świadectwa.
   Do przekonań nieracjonalnych należą: emocje, brak krytycyzmu, postępowanie zgodne z czyimś życzeniem, postępowanie zgodne z modą, automatyczne przyjmowanie przekonań.
   Przekonania mogą być przez nas przyjęte, bądź odrzucone. W każdym razie - przy ich przyjmowaniu bądź odrzucaniu powinniśmy starać się kierować krytycyzmem. Krytycyzm pozwala nam na racjonalne uprawomocnienie przekonań. Jest to zarazem postawa poznawcza, dzięki której uzyskujemy kontrolę nad twierdzeniem, możemy stwierdzić jego prawdziwość, a także przeanalizować i zweryfikować swoje poglądy.
   Są dwa rodzaje krytycyzmu: bezpośredni i pośredni. Pierwszy z nich odnosi się do oczywistości empirycznej, intelektualnej lub opartej o wiarygodne świadectwo, drugi - polega na tym, aby wychodząc od wiedzy już uznanej dojść do wiedzy nowej, doskonalszej.
   Kształtując nasze przekonania powinniśmy starać się, aby opierały się one na jak najbardziej pewnych przesłankach. Nie należy też wzbraniać się od dyskusji, w której dochodzi do wymiany zdań, i która - jeżeli potraktujemy ją poważnie i z pokorą - może przyczynić się do poznania prawdy.


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691724, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON