Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Działalność agencji zatrudnienia w Polsce

   Załamanie się systemu opartego na gospodarce uspołecznionej i centralnie planowanej, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych oraz likwidacja wielu miejsc pracy spowodowały powstanie zjawiska dotąd niespotykanego - bezrobocia. Rosnące niemal z dnia na dzień rzesze osób poszukujących zatrudnienia sprawiały, że oparcie instytucji rynku pracy wyłącznie na działalności urzędów pracy było nieefektywne. Dało to impuls do działań legislacyjnych mających na celu uzupełnienie obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity: Dz.U. 2003, Nr 58, pz. 514 ze zm.) dała podstawę do tworzenia agencji zatrudnienia, które miały świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.
   Obecnie problematykę tworzenia i działania agencji zatrudnienia reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
   Ustawa ta daje podstawę do wyróżnienia agencji zatrudnienia świadczących usługi w zakresie:

    Agencje pośrednictwa pracy na terenie PR oraz za granicą udzielają pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pracodawcom zaś pomagają w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
   Agencje doradztwa personalnego świadczą usługi na rzecz pracodawców.
   Agencje poradnictwa zawodowego udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu oraz miejsca zatrudnienia pomagają również w doborze    kandydatów do pracy na tych stanowiskach, które wymagają szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
   Agencje pracy tymczasowej zajmują się kierowaniem własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej.

   Warunkiem niezbędnym prowadzenia tego rodzaju działalności jest uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Tryb wnoszenia wniosków określa Rozporządzenie Ministra    Gospodarki i Pracy z dnia 13.10.2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje (Dz.U.2005, Nr 212, poz. 1770).
   Agencja zatrudnienia powinna zapewniać: bazę lokalową - biuro na prowadzenie agencji, odpowiednie wyposażenie techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
   Po spełnieniu wszystkich prawem przewidzianych warunków, marszałek województwa, po dokonaniu wpisu do rejestru, wydaje takiemu podmiotowi certyfikat wstępny. Jest on wydawany podmiotowi ubiegającemu się o wpis po raz pierwszy na okres roku.
   Jeśli podmiot posiadający certyfikat wstępny po upływie roku nadal chce prowadzić agencję zatrudnienia, po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie (art. 19 ust. 8 Ustawy), może uzyskać certyfikat.
   Kontrola przestrzegania obowiązku dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi ustawowo (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia Dz.U.2006, Nr 36, poz. 245).

   Obecnie w Polsce działa 2734 agencji zatrudnienia (stan na dzień 05.02.2007 r.).   
   Najwięcej jest ich w województwie mazowieckim - 660, najmniej zaś w województwie świętokrzyskim - 35.
   W województwie lubelskim funkcjonuje 77 agencji zatrudnienia.
   Jedną z Agencji jest Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi, która zarejestrowana została w MGiP w 2004 r.
   W kręgu naszych oddziaływań znajduje się szczególna grupa osób szukających pracy - osoby niepełnosprawne.
   Trudna sytuacja na rynku pracy oraz konieczność przełamywania barier, nie tylko architektonicznych, ale głównie mentalnych, istniejących zarówno po stronie pracodawców, jak i samych osób niepełnosprawnych, wpływa na specyfikę pracy naszej Agencji.
   Działania podejmowane w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych mają na celu nie tylko pomoc w znalezieniu pracy dla zgłaszających się osób, ale również zmotywowanie ich do podniesienia kwalifikacji zawodowych.
   Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Agencji korzystają z poradnictwa:

    Agencja Zatrudnienia poszukuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami województwa lubelskiego. Przedstawiciele Agencji aktywnie współpracują z pracodawcami chcącymi zatrudnić osoby niepełnosprawne.
   Działania Agencji umożliwiają im jak najszybszy kontakt z potencjalnym pracownikiem oraz doradztwo zawodowe i personalne, a także stałe i konsekwentne informowanie o uwarunkowaniach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
   Od początku stycznia 2006 roku dzięki naszej Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi spośród 1489 zarejestrowanych Klientów: 171 osób podjęło pracę; 51 osób włączyło się w grono wolontariuszy; 103 osób wzięło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej; 109 osób podjęło szkolenie; 26 osób podjęło naukę w szkole; 50 osób podjęło kurs w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji Fuga Mundi (stan na 02.02.2007 roku).
   Wszystkie usługi Agencji Zatrudnienia świadczone są bezpłatnie zarówno dla pracodawców jak i osób niepełnosprawnych.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik, Arkadiusz Litwiński - Specjalista ds. promocji i informacji.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708136, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON