Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pułapki w ocenianiu.

   W naszym codziennym funkcjonowaniu często wydaje nam się, że jesteśmy w stanie w sposób całkowicie świadomy podejmować decyzje i dokonywać ocen. Doświadczenie i badania ostatnich lat pokazują jednak, że człowiek nie działa w sposób racjonalny. Naukowcy zadali sobie ponownie fundamentalne pytanie: co jest pierwsze afekt czy intelekt? Ostatnie badania donoszą, że to afekt wyprzedza intelekt i nie musimy wiedzieć dlaczego coś oceniamy negatywnie a coś pozytywnie. Zapytani o to dlaczego kogoś lubimy bądź nie lubimy, nie potrafimy odpowiedzieć na, wydawałby się, tak proste pytanie, bądź też zupełnie nie zdajemy sobie sprawy na jakiej podstawie dokonaliśmy takiej oceny.
   Codziennie dokonujemy ocen, podejmujemy decyzje, formułujemy sądy na temat innych osób i jesteśmy poddawani oddziaływaniu różnego rodzaju bodźców, nie zdając sobie sprawy z ich istnienia oraz możliwych następstw jakie mogą spowodować. Bodźce takie wymykają się naszej kontroli poznawczej pozostawiając ślad, pozostają niejako w utajeniu i mogą mieć wpływ na reakcje. Sugeruje to, że człowiek nie do końca zdaje sobie sprawę, w jaki sposób powstają w nim, czasami bardzo silne, ustosunkowania do innych ludzi i otaczającego go świata.
   Bardzo dobrą ilustracją tych założeń jest eksperyment, w którym manipulowano statusem akademickim osoby spostrzeganej, przedstawiając ją osobom badanym jako studenta, asystenta, wykładowcę, starszego wykładowcę lub profesora uniwersytetu. Po pewnym czasie proszono osoby badane o ocenę wzrostu tej osoby. Okazało się, że student był oceniany jako najniższy, a profesor jako najwyższy.
   A oto inny przykład. W pewnym eksperymencie osobom badanym prezentowano najpierw bodźce poprzedzające odnoszące się do stereotypu starszej osoby, semantycznie powiązane z fizyczną powolnością i słabością. Okazało się, że osoby, którym eksponowano bodźce odnoszące się do stereotypu, po rzekomym zakończeniu eksperymentu, odchodziły korytarzem prowadzącym z laboratorium znacznie wolniej niż osoby z grupy kontrolnej, co świadczy o utajonym zaktywizowaniu się stereotypu starszej osoby, a osoby badane nie były tego świadome.
   Z kolei w innych badaniach pod pretekstem telefonicznych badań ankietowych, dzwoniono do osób badanych i proszono je o ocenę zadowolenia z życia w dni słoneczne i dni deszczowe. Okazało się, że ogólne zadowolenie z życia było wyższe, kiedy badani oceniali je w dni słoneczne w przeciwieństwie do osób, które ocen dokonywały w dni deszczowe. Przy czym efekt ten zanikał, kiedy na wstępie proszono badanych o opis panującej za oknem pogody. Zatem, wynik ten mówi, że opisane tu zjawisko utajonego wartościowania zanika w momencie, kiedy osoby badane uświadamiają sobie obecność bodźców wywołujących ich postawy, a więc kiedy są świadome wpływu kontekstu na formułowane przez nich sądy.
   Chciałoby się rzec: "coś tu nie gra, zawsze wydawało mi się, że staram się postępować racjonalnie". To tylko nieliczne z badań pokazujące, że spora część naszego codziennego funkcjonowania społecznego przebiega w kategoriach utajonego poznania.

1. Greeenwald A. G., Banaji M. R. (1996). Utajone poznanie społeczne; postawy, wartościowanie siebie, stereotypy. Przegląd Psychologiczny, 38, 11 - 63;
2. Zajonc R. B. (1985). Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, aby wiedzieć, co się woli. Przegląd Psychologiczny, 28, 27 - 72;
3. Bargh J. A. (1999). Automatyzmy dnia powszedniego. Czasopismo Psychologiczne, 5,
209 - 256.

Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708336, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON