Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Charakterystyka rynku pracy i działania skierowane do bezrobotnych.

   U podłoża planowanych działań związanych ze zwalczaniem bezrobocia, leży tworzenie programów dopasowanych do aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy i skierowanie ich do grup osób szczególnie narażonych na dyskryminację na rynku pracy. Zadania polityki rynku pracy zmierzają z jednej strony do zmniejszenia bezrobocia, jednocześnie z drugiej strony do wspierania jednostek w podjęciu zatrudnienia. Polityka rynku pracy przyjmuje dwie formy działań: aktywną i pasywną. Działania aktywnej polityki rynku pracy opierają się na konkretnych metodach i środkach w celu aktywizacji postaw na rynku pracy, m.in. przez specjalistyczne doradztwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, pożyczki z    Funduszu Pracy. W ramach walki z bezrobociem Polska może wykorzystywać środki finansowe płynące z Europejskiego Funduszu Społecznego jedynie poprzez aktywne działania polityki rynku pracy. Fundusze kierowane są do różnych instytucji zarówno publicznych jak i pozarządowych, które przeznaczają je na specjalnie opracowane programy walki z bezrobociem, uwzględniając specyfikę zarówno różnych regionów Polski jak i docelowych beneficjentów wsparcia.

Bezpośrednia pomoc kierowana jest zwłaszcza do:

   W naszym kraju korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu "Rozwój Zasobów Ludzkich" rozpoczęło się w 2004 i trwało do 2006 roku.
   Zakładano, że odpowiednie wykorzystanie środków pochodzących z EFS przyniesie szereg zmian w funkcjonowaniu rynku pracy, w tym między innymi: - poprawę usług świadczonych przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy;

   Natomiast wśród ostatecznych efektów zmian wynikających z zastosowania środków z EFS wskazywano:

   Podjęte w ramach środków EFS programy ukazały jak duże jest zapotrzebowanie na podejmowanie tego typu działań. Obecnie dokonując ewaluacji projektów i weryfikacji założonych rezultatów, planuje się nowe programy, tak, aby były jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy i ich ostatecznych beneficjentów.
   Szczegółowe informacje o projektach realizowanych w ramach Programu "Rozwój Zasobów Ludzkich" są dostępne:

Źródła:
"Doradztwo Zawodowe dla osób bezrobotnych" materiały szkoleniowe dla studentów WSNS w Lublinie - mgr Katarzyna Kępa

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708356, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON