Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Czy elastyczne formy zatrudnienia są szansą na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych?

   Typową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, której celem jest świadczenie pracy u pracodawcy w jednym miejscu. Czy taka forma pracy ma szansę na przetrwanie i czy w świetle zmieniającego się rynku pracy taka forma zatrudnienia jest możliwa i realna do utrzymania?
   W obecnych czasach pojawiło się coraz więcej nietypowych możliwości zatrudnienia, nowych sposobów świadczenia pracy takich jak work-sharing (podzielenie pracy), job-sharing (podzielenie stanowiska pracy) czy telepraca. Zalicza się do nich również znane i często stosowane umowy na czas określony, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i zatrudnienie poprzez agencje pracy tymczasowej. Elastyczne formy zatrudnienia to także samozatrudnienie, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa na zastępstwo. Ze względu na ich popularność, można nawet stwierdzić, że zatrudnienie "typowe" staje się coraz mniej typowe.
   Czy te nowe formy zatrudniania są szansą dla osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy zarobkowej? Z jednej strony wydaje się, że tak. Dają one, bowiem możliwość dopasowania wymiaru czasu pracy, zakresu obowiązków oraz warunków wykonywania pracy do możliwości psychofizycznych pracownika. Z drugiej strony sprzyjają izolacji społecznej, braku więzi pracowniczych i typowych relacji w miejscu pracy. Tym samym zubażają wymiar rehabilitacyjny pracy.
   Jednoznaczne opowiedzenie się po którejś ze stron nie jest możliwe gdyż zawsze system pracy trzeba dopasować do indywidualnego zapotrzebowania danej osoby. Oczywiście będą osoby, które ze względu na swoją sytuację wybiorą elastyczny model zatrudnienia. Ideałem byłoby gdyby to osoby niepełnosprawne mogły podejmować decyzję, w jaki sposób chcą pracować, niestety zwykle tak nie jest. Często to pracodawca z korzyścią dla siebie wybiera elastyczne formy zatrudnienia, mimo że nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby osoba pracowała na typową umowę o pracę.
   Prawo do pracy w pełnym wymiarze godzin pracy na cały etat nie powinien być przywilejem tylko dla osób pełnosprawnych, ale prawem każdego człowieka. Zacytuję jednego z naszych klientów "Niedługo będę miał trzydziestkę na karku i chciałbym podjąć normalną pracę na pełny etat mieć stabilną sytuację zawodową a nie "bujać się" po pracach dorywczych czy na zlecenie". Myślę, że taka idea i cel przyświeca większości ludziom bez rozgraniczeń na pełno czy niepełnosprawnych.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708369, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON