Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rehabilitacja zawodowa jako integralna część rehabilitacji społecznej.

   10 tez o pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 1. Praca zarobkowa i zawodowa osób z głębokimi zaburzeniami psychicznymi na wolnym
  rynku w Polsce jest znacznie ograniczona, a praktycznie prawie niemożliwa
 2. Zarówno krewni jak i chorujący uważają, że włączanie do pracy ludzi po kryzysie psychicznym jest najważniejszym zadaniem opieki psychiatrycznej
 3. Rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integracji społecznej poprzez pracę nie można oddzielić od innych zadań w planowaniu opieki psychiatrycznej.
  Pośredniczenie w zdobyciu miejsca pracy jest najważniejszą częścią terapii. Ze względu v
  na trudną sytuację gospodarczą w kraju, programy rehabilitacyjne nastawione być
  powinny na pozyskiwanie miejsc pracy w ramach tzw. trzeciego sektora.
 4. Organizacja zarówno różnych form wsparcia społecznego jak też subwencjonowanej "społecznie chronionej" pracy powinna odbywać się na poziomie samorządowym przy bliskim współdziałaniu instytucji psychiatrycznych z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy i środowiskami osób chorujących. To zadanie powinno być częścią zrejonizowanej opieki psychiatrycznej
 5. Każda forma pracy "społecznie chronionej" połączona z adekwatnym wynagrodzeniem jest najskuteczniejszą formą rehabilitacji. Dowodzą tego wszystkie badania naukowe podejmowane w tym obszarze
 6. Żądamy udziału chorujących w świecie pracy: warsztatach terapii zajęciowej, centrach integracji społecznej, zakładach aktywizacji zawodowej, firmach społecznych oraz zakładach otwartego rynku pracy nastawionych na integrację a nie na zysk
 7. Podstawowe zabezpieczenia typu renta, zasiłki z pomocy społecznej oraz realnie zarobione pieniądze powinny być połączone w całość i wypłacane w formie jednego wynagrodzenia
 8. Rozbudowa drogi integracji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaoszczędzi w przyszłości wielu nadmiernych wydatków na mieszkania chronione, dzienne domy samopomocy, domy pomocy społecznej
 9. Żądamy ogólnopolskiej inicjatywy tworzenia regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego, programów, których celem jest udział osób po przeżytych kryzysach psychicznych w życiu społecznym, a szczególnie w istotnej jego części jaką jest praca
 10. Uczestniczenie w świecie pracy jest dla wszystkich ludzi naszego kręgu kulturowego
  niezbywalną wartością. Stanowi główną siłę integrującą nasze życie w społeczeństwie
  poprzez poczucie przynależności, wynagrodzenie, strukturę dnia, kontakty społeczne. To
  dotyczy nas wszystkich

   Rehabilitacja pracą odwołuje się do ogólnych zasad psychiatrii środowiskowej:

a. prowadzona jest przez zintegrowany, interdyscyplinarny zespół terapeutyczny
b. zachowanie ciągłości rehabilitacji zależy od przyjęcia minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych, które musi spełnić osoba niepełnosprawna
c. prowadzona jest w małych grupach
d. integruje wszystkie działania, których celem jest rozwój sieci wsparcia społecznego dla osób chorych

Zasadniczym celem oddziaływań rehabilitacyjnych jest tutaj także dostarczenie pacjentom realnych doświadczeń życiowych.

 

Artur Kochański - Psychiatra

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846832, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON