Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rehabilitacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi - kontekst społeczno-prawny.

   Rehabilitacja zawodowa, najbardziej efektywna forma rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, powinna rozpoczynać się już na terenie stacjonarnego oddziału szpitalnego. Dopiero jednak w naturalnym środowisku życia, udział chorego w świecie pracy nabierać może cech zatrudnienia, a w raz z tym pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

   Środowiskowe domy samopomocy - od 1995 do 2003 roku powstało około 370 ŚDS-ów dla ponad 10000 osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego maja poważne trudności w życiu codziennym, ale mogą korzystać z postępowania rehabilitacyjnego w warunkach pobytu dziennego. W grupie tej 45 % to chorujący psychicznie.

   Warsztaty terapii zajęciowej - w ciągu 10 lat do 2005 roku powstało w Polsce ok. 430 WTZ-ów dla ok. 12000 osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego są całkowicie niezdolne do podjęcia pracy zarobkowej. W grupie tej tylko 15 % to osoby chorujące psychicznie. Rehabilitacyjna efektywność warsztatów jest przy tym znacznie ograniczona wskutek braku ich funkcjonalnego połączenia z zakładami pracy chronionej lub zewnętrznym rynkiem pracy

   Zakłady aktywności zawodowej - będą ośrodkami modelowymi i trudno oczekiwać, że w najbliższych latach wpłyną znacząco na zmianę sytuacji chorych psychicznie poszukujących pracy. W 2002 roku w Polsce funkcjonowało 6 ZAZ-ów , w tym dla osób chorych psychicznie tylko jeden zatrudniający 15 osób niepełnosprawnych z powodu przewlekłej schizofrenii

   Zakłady pracy chronionej - proces wzrostu dominacji względów ekonomicznych z ZPCH powoduje, że od 2000 roku chorzy psychicznie są sukcesywnie wypierani z zamkniętego rynku pracy lub oferowana im praca pozbawiona jest pierwiastków socjoterapeutycznych. W 2002 roku w istniejących 3200 ZPCH osoby niepełnosprawne z powodu zaburzeń psychicznych (choroby psychiczne, epilepsja, upośledzenie umysłowe) stanowili 8 % ogółu zatrudnionych niepełnosprawnych

   Otwarty rynek pracy i wspierane zatrudnienie - wysoki poziom bezrobocia całkowicie uniemożliwia stabilne zatrudnienie osób o niekorzystnym przebiegu choroby na otwartym rynku pracy, a wiec model wspieranego zatrudnienia będzie skuteczny gdy obejmiemy nim osoby z niewielkimi dysfunkcjami. Do końca 2002 roku był on realizowany w ramach pilotażowego programu celowego Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pn. "Trener" i obejmował kilkunastoosobową grupę niepełnosprawnych psychicznie

   Społeczna gospodarka rynkowa - społeczne projekty pracy to dziś pojedyncze inicjatywy organizacji pozarządowych (zatrudniające ok. 100 osób chorujących psychicznie), posiadające raczej charakter pomocy charytatywnej, aniżeli przedsięwzięć gospodarczych. W ich ramach podejmowana jest jednak promocja społecznej gospodarki rynkowej, poszukiwany jest polski model firmy społecznej.

   Firma społeczna jako najdoskonalsza forma społecznych projektów pracy:

  1. przedsiębiorstwo o rynkowej orientacji, mające jednocześnie znaczenie terapeutyczne,
  2. osoby niepełnosprawne to 30-60 % wszystkich pracowników
  3. zadaniem jest tutaj integracja osób pracujących odpłatnie i wolontariuszy, działalności rehabilitacyjnej i szkoleniowej oraz wszelkich inicjatyw, których celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych
  4. podstawowym problemem - utrzymanie balansu pomiędzy oczekiwaniami osób niepełnosprawnych a potrzebami rynku.

   Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi - istotne założenia:

  1. ścisła współpraca międzysektorowa: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, pracodawców, organizacji pozarządowych przy istotnym wsparciu lokalnego samorządu,
  2. przejrzyste prawodawstwo i spójny system orzecznictwa,
  3. zwiększenie liczby i roli organizacji pozarządowych w systemie terapii i rehabilitacji psychiatrycznej,
  4. edukacja społeczna - przełamywanie stereotypu osoby chorującej psychicznie jako groźnej, nieodpowiedzialnej, nieobliczalnej, niezdolnej do efektywnej pracy.

 

Artur Kochański - Psychiatra

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846715, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON