Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dotowany czy wspierany system zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi?

   Dotowany nazywany jest także systemem "tworzenia pracy", opiera się na tradycyjnej
koncepcji etapów, będącej instytucjonalnym rozwinięciem zasady "krok po kroku".
   Szczególną wartość ma tutaj ciągłość oddziaływań z zakresu leczenia, treningu umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, terapii pracą.
Wspierany oznacza promowanie wspieranego zatrudnienia w ramach otwartego rynku pracy.

   Koncepcja etapów realizowana w środowisku krakowskim:

  1. Etap wstępny - polega na uczestniczeniu chorych, średnio raz w tygodniu, w indywidualnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej. Dominują wtedy oddziaływania socjoterapeutyczne, szczególne znaczenie ma dbałość o podtrzymywanie dotychczasowych relacji łączących chorego z indywidualnym terapeutą i lekarzem prowadzącym
  2. Program dla kandydatów do warsztatu terapii zajęciowej (etap diagnostyczny) - polega na włączeniu chorego w regularne zajęcia grupowe w jednej z pracowni terapii zajęciowej. Zwraca się tu uwagę m.in. na podstawowe umiejętności zajęciowe, komunikowania się i współpracy w grupie, silne i słabe strony osoby niepełnosprawnej oraz indywidualne preferencje związane z przyszłą aktywnością w warsztacie
  3. Rehabilitacja w warsztacie terapii zajęciowej - polega na stabilnym uczestniczeniu w codziennym, indywidualnym programie zajęć, który obejmuje: terapię zajęciową w grupie, rozmowy indywidualne, konsultacyjne spotkania rodzinne oraz, zgodnie z indywidualnymi preferencjami chorych, uczestniczenie w grupowej psychoterapii, psychoedukacji lub zajęciach ukierunkowanych na indywidualny rozwój i organizację czasu wolnego. Etap ten umożliwia podejmowanie praktyk zawodowych we współpracujących z warsztatem zakładach pracy "w mieście"
  4. Zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej Pensjonat "U Pana Cogito" - poprzez zakład stworzono pośrednią formę rehabilitacji zawodowej, która ma umożliwić uczestnikom warsztatu podjęcie zatrudnienia o minimalnych ale realnych na rynku pracy wymaganiach. ZAZ jest w ten sposób ogniwem pośrednim pomiędzy rehabilitacją społeczną w warsztatach a tzw. drugim, chronionym rynkiem pracy
  5. Zatrudnienie w ramach chronionych miejsc pracy w firmie społecznej - etap ten związany jest z możliwością zatrudnienia kilkuosobowej grupy pacjentów w Kawiarni "Miodowa 9" - zakładzie pracy prowadzonym przez Krakowską Fundację "Hamlet"
  6. Zatrudnienie wspierane na chronionym i otwartym rynku pracy - etap realizowany w drodze pojedynczych negocjacji podejmowanych przez terapeutów warsztatu z pracodawcami w zakładach pracy chronionej lub firmach otwartego rynku pracy

Dotowany i wspierany - komplementarne systemy zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi:

a. podstawą rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi jest koncepcja etapów,
b. tworzenie instytucji jako stopniowo rosnących poziomów uczestnictwa w świecie pracy nie może prowadzić do wniosku, że końcowym wynikiem oddziaływań ma być zatrudnienie na otwartym rynku,
c. powinna istnieć możliwość pracy na otwartym rynku ale nie wszyscy muszą z niej skorzystać,
d. wybrany etap, określany zwyczajowo jako pośredni, może stać się etapem docelowym.

Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych - projekt realizowany przez Fundację
FUGA MUNDI - jako profesjonalnie zorganizowane biuro poradnictwa i doradztwa
zawodowego oraz pośrednictwa pracy - nastawione na edukację pracodawców oraz wsparcie
osób niepełnosprawnych w ich osobistych problemach związanych ze stanem zdrowia i
podejmowanymi wyzwaniami zmierzającymi do zatrudnienia.
Agencja to ważne uzupełnienie, niezbędny element sieci wsparcia osób niepełnosprawnych
psychicznie w procesie aktywizacji zawodowej. Stanowić powinna ogniwo łączące wszystkie
środowiska zaangażowane w proces integracji społecznej pacjentów - związane m.in. z ich
terapią i rehabilitacją, wspomaganiem na wszystkich etapach dotowanego zatrudnienia aż do
ważnego, często trudnego, potencjalnie traumatycznego, kontaktu z otwartym rynkiem pracy.

 

Artur Kochański - Psychiatra

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846835, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON