Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Specyfika problemów okresu dojrzewania.

   Specyficzność problemów okresu dojrzewania wynika z faktu, że młodzież przeżywa je po raz pierwszy. Wpływają one nie tylko na jej zachowanie, ale także silnie zabarwiają stan ich ducha. Odczuwane są jako przykre i trudne nie tylko przez młodzież, ale są również uciążliwe dla jej najbliższego otoczenia. Doświadczane w tym okresie przez młodzież trudności składają się na ogólne pojęcie "kryzysu adolescencji" i dotyczą:
- tożsamości psychoseksualnej i zmian form kontaktów interpersonalnych będącymi psychologicznymi konsekwencjami osiągnięcia dojrzałości biologicznej i rozwoju emocjonalnego;
- dylematów sensu życia;
- polaryzacji ideologicznej związanej z określeniem siebie w kwestii ideałów i ideologii.

   "Kryzys" jest pojęciem niemal nierozerwalnie związanym z okresem adolescencji, jest to "intensywność zjawisk psychicznych, niepokoje i liczne trudności, jakie nurtują zarówno samą młodzież, jak i ludzi, którzy z nią najczęściej obcują" (Oleszkowicz, 1988, s. 199). Sięgając do źródłosłowie tego pojęcia, z greckiego Krisis oznacza moment rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przełomu. W odniesieniu do rozwoju jednostki przełom ten należy kojarzyć z istotnymi zmianami jakościowymi, które prowadzą do zmiany dotychczasowego kierunku rozwoju, umożliwiając przejście na nowy wyższy poziom integracji procesów psychicznych (za: Oleszkowicz, 1988, s. 198-200).
   Mówiąc więc o kryzysie (za: Oleszkowicz, 1995, s. 74-111; 1988, s. 215-219) mamy na uwadze szczególnie istotne dla rozwoju zmiany osobowości jednostki związane z budowaniem odrębności i integralności własnej osoby. Choć okres ten jest silnie nacechowany indywidualizmem, to jednak do podstawowych warunków wyznaczających pojawienie się kryzysu młodzieńczego należą czynniki biologiczne i poznawcze.    Pojawiające się w okresie wczesnej adolescencji zmiany w wyglądzie zewnętrznym stanowią istotny element w strukturze "ja". Podobnie problemy dojrzewania seksualnego i kształtująca się potrzeba seksualna należą do istotnych problemów tego okresu. Powodują naruszenie równowagi emocjonalnej, frustrowana jest potrzeba bezpieczeństwa jednostki, która czuje się zagubiona w chaosie doświadczanych przemian. Jednocześnie zmiany zachodzące w funkcjonowaniu poznawczym związane z rozwojem poznawczym otwierają przed jednostką nowe możliwości twórczego odkrywania świata. Kosmiczna faza rozwoju potrzeby sensu życia wskazuje na sposób, w jaki młodzi ludzie próbują ogarnąć świat i swoje w nim miejsce. Twórczy charakter tego kryzysu wyraża się właśnie w swobodnej, nieograniczonej aktywności poznawczej. Jednocześnie wystąpienie kryzysu modyfikowane jest przez warunki społeczno-historyczne, w jakich żyje jednostka, a indywidualny przebieg kryzysu wyznaczają doświadczenia jednostki, jej sytuacja rodzinna czy traumatyczne doświadczenia. Tu też pojawia się kwestia związana z rozwojowym aspektem kryzysu, daje on szanse rozwoju niemniej jednak opisane czynniki mogą zakłócać jego modelowy przebieg. Tylko niektóre rodzaje sprzeczności o określonym poziomie intensywności wywierają pozytywny wpływ na rozwój młodzieży. Często nieprawidłowości zachodzące w rodzinie przyczyniają się do patologii rozwoju. "Kryzys jest twórczy wtedy, gdy staje się wezwaniem do aktywności i do zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. W opozycji między dorastającym i jego rodzicami powinno być miejsce na dialogi i negocjację" (Oleszkowicz, 1995, s. 79).
   W kolejnym artykule postaram się opisać bardziej szczegółowo doświadczenie składające się na pojęcie "kryzysu adolescencji".
"Adolescencja" (łac. adolescentia) wiek młodzieńczy, młodość

Źródła:
Oleszkowicz A. (1988). Psychologiczna charakterystyka kryzysu w wieku dorastania i jego konsekwencje dla rozwoju jednostki. W: Tyszkowa M. (red.). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa: PWN
Oleszkowicz A.(1995). Kryzys młodzieńczy - istota i przebieg. Prace Psychologiczne XLI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846700, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON