Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Rehabilitacja poprzez pracę.

   Jednym z istotnych wymiarów funkcjonowania człowieka jest "praca". Praca czyli taka działalność, poprzez którą człowiek nie tylko przekształca przyrodę i otaczającą rzeczywistość, ale także doskonali siebie. Aby przekonać się o tym podmiotowym aspekcie pracy ludzkiej, wystarczy wyobrazić sobie jakie emocje przeżywamy w sytuacji, kiedy osoby podziwiają wykonane przez nas wytwory. Chyba jeszcze mocniej doświadczamy tego podmiotowego wymiaru pracy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sytuacją negatywnej oceny naszych owoców pracy. Ze względu na to, że praca jest tak istotną działalnością w życiu każdego człowieka warto zadbać o to, aby każdy człowiek miał dostęp do tego jakże ważnego dobra. Osoby z niepełnosprawnością często z różnych nieuzasadnionych powodów pozbawione są możliwości funkcjonowania w rolach zawodowych. Taki stan rzeczy ma swe różnorodne przyczyny, jednakże karygodną jest sytuacja, kiedy to specjaliści zniechęcają osobę z niepełnosprawnością do podejmowania starań o podjęcie zatrudnienia. A czasem wystarczy trochę dobrej woli i zrozumienia istoty niepełnosprawności, aby wykazać zainteresowanie dla zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. U podstaw rehabilitacji poprzez pracę leży kilka zasad i prawidłowości:

  1. Wykonanie pracy na danym stanowisku uwarunkowane jest różnorodnymi względami - specjalnymi zdolnościami, umiejętnościami czy cechami osobowości. Należy jednak uwzględnić fakt, że żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Istnieją prace o różnym stopniu wymagań. Osoby z niepełnosprawnością nie są pozbawione wszystkich możliwości. Zachowują one wiele zdolności a nawet posiadają specjalne uzdolnienia.
  2. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych. Kompensacja polega na zastąpieniu uszkodzonych lub zaburzonych czynności organizmu przez inne czynności. U podstaw procesu kompensacji leży fakt, ze organizm ludzki charakteryzuje się dynamiką i zdolnością adaptacji do zaistniałych zmian. Dysponuje on także rezerwami, które mogą być uruchomione i wykorzystane w razie potrzeby.
  3. Istnieje możliwość adaptacji stanowiska i miejsca pracy stosownie do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością:
    a. fizyczna adaptacja stanowiska i miejsca pracy,
    b. wyposażenie pracownika z niepełnosprawnością w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, umożliwiający wykonanie czynności i zadań na stanowisku pracy.

   Takie podejście do rehabilitacji zawodowej daje szansę na pozytywne podejście do problemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a poprzez to szansę do rozwoju dla tych osób.


Anna Czarska-Kopeć - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869120, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON