Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Kto może zostać tłumaczem języka migowego?

   Być tłumaczem języka migowego wcale nie jest takie proste. Ażeby biegle posługiwać się tym językiem potrzeba mieć szczerą chęć, dobrą motywację do uczenia się i mieć stały kontakt z osobami niesłyszącymi oraz podstawą tego wszystkiego bycia tłumaczem jest zapoznanie, zrozumienie problemów osób niesłyszących oraz umiejętności w komunikowaniu się.
   Język migowy jest językiem obcym dla słyszących, tak jak język polski jest językiem obcym dla niesłyszących. Dobrym przykładem będzie szlifowanie języka obcego np. angielskiego, jeśli chce wyjechać do Anglii, najpierw trzeba poznać ich język i nauczyć biegle komunikowania się z ludźmi używającymi takiego języka, aby swobodnie porozumiewać się.
Kto może zostać tłumaczem języka migowego?
   Centrum Edukacyjne Języka Migowego oferuje zainteresowanym zdobycie kwalifikacji tłumacza języka migowego na różnym poziomie.
   Certyfikat T1 to kwalifikacje tłumacza języka migowego - to taki dokument, który potwierdza na poziomie podstawowym znajomość języka migowego i umiejętność posługiwania się tym językiem z osobami niesłyszącymi. Każda osoba może ubiegać się taki certyfikat, jeśli posiada wykształcenie średnie i ma ukończony kurs języka migowego, dzięki któremu zna co najmniej 750 znaków migowych.
   Certyfikat T2 to zdobywanie kwalifikacji tłumacza-biegłego języka migowego, który potwierdza się na poziomie zawodowym. Ubieganie się o taki certyfikat potrzebny jest posiadanie Certyfikatu T1 lub inny dokument równorzędny, co najmniej od 3 lat oraz posiada wykształcenie wyższe na poziomie licencjata ewentualnie po policealnym studium języka migowego.
   Dokument równorzędny z kwalifikacjami tłumacza języka migowego przez osoby niedosłyszące tzw. Certyfikat N. Osoby niedosłyszące bardzo często udzielają pomocy osobom niesłyszącym w tłumaczeniu w różnych sprawach, ponieważ tłumacz zna ich problemy, co bez zarzutu pozwala swobodnie porozumiewać się. Aby ubiegać się o taką kwalifikację, osoba niedosłysząca musi posiadać wykształcenie średnie, sprawnie posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz dobrze znać język migowy.
   Aby zdobyć certyfikat wykładowcy języka migowego tzw. Certyfikat W1, musi posiadać wykształcenie średnie, posiadać Certyfikat T1 lub Certyfikat N, ukończony kurs dla wykładowców w wymiarze 100 godzin oraz odbycie praktyki na kursie języka migowego w wymiarze 60 godzin hospitacji i zajęć praktycznych.
   Certyfikat W2 dokument potwierdza kompetencje wykładowcy-specjalisty i uprawnia do prowadzenia zajęć na kursach języka migowego na każdym poziomie. Zdobycie tej kwalifikacji jest posiadanie Certyfikatu W1, T1 lub N oraz posiadanie wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończenie kursu dla wykładowców języka migowego w wymiarze 100 godzin oraz przedstawienie dokumentów, które potwierdzają prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka migowego w okresie ostatnich 2 lat.
   Więcej informacji na temat wymagania egzaminacyjnego, koszty, niezbędne dokumenty, wykaz znajomości znaków i wykaz zagadnień z surdologii można znaleźć na stronie www.pzg.org.pl/cejm lub zadzwonić pod numerem telefonu: 022 831 40 71, wysłać fax'em: 022 635 75 36.

Ewa Dragan - Tłumacz języka migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869113, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON