Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Realizacja potrzeb w kontekście rozwoju zawodowego.

   Potrzeba jest stanem braku czegoś, co jest dla człowieka atrakcyjne. Jeśli człowiek nie zaspakaja swoich potrzeb doznaje poczucia niespełnienia, co rodzi frustrację. Frustracja działa jako czynnik motywujący, skłania jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić.
   Psycholog Abracham Maslow opracował teorię ludzkich motywacji, opiera się ona na hierarchii potrzeb. Według niego ludzie mają różnego rodzaju potrzeby wrodzone, które można porządkować rozpoczynając od najbardziej podstawowych poprzez bardziej rozwinięte, aż po najwyższe.
   Według Maslowa, motywacja działania człowieka zmienia się w miarę zaspokajania potrzeb na coraz wyższych szczeblach rozwoju osobowości.    Potrzeby człowieka mają charakter hierarchiczny, muszą więc być zaspokajane w odpowiedniej kolejności: najpierw musi być zaspokojona potrzeba niższa w hierarchii, aby można było efektywnie zaspokoić potrzebę wyższą.


   Najbardziej elementarne są potrzeby fizjologiczne, czyli potrzeby związane z utrzymaniem się przy życiu: potrzeba pożywienia, schronienia, ubrania, snu. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan.
   Druga w hierarchii, potrzeba bezpieczeństwa, staje się istotna dopiero, kiedy pierwsza jest w miarę zaspokojona. Wiąże się ona z zapewnieniem bezpieczeństwa: fizycznego, finansowego, emocjonalnego. Kolejna potrzeba społeczna oznacza tendencję do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy. Człowiek jest istotą, która żyje wśród innych ludzi i potrzebuje być kochany, lubiany i uznawany przez innych. Czwartą w hierarchii jest potrzeba szacunku dla samego siebie, poczucia własnej wartości, poczucia respektu i uznania ze strony innych ludzi. Ostatnia w hierarchii potrzeb jest potrzeba samorealizacji, czyli pragnienie osiągnięcia tego wszystkiego, co leży w zasięgu możliwości danej osoby.
   Potrzeby wyższego rzędu dochodzą do świadomości człowieka dopiero po zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Dlatego dając przykład z rozmów z Klientami Agencji Zatrudnienia tak trudno mówić osobom o rozwoju zawodowym, zainteresowaniach czy hobby, kiedy brak im podstawowych środków do życia. Osoby mówią, że wszystko im jedno, jaką pracę będą wykonywać. Nie mają zainteresowań lub ich zainteresowania wiążą się z wykonywaniem podstawowych czynności takich jak: gotowanie, sprzątanie.
   Teorię Maslowa wykorzystuje się również w organizacji pracy w celu motywowania pracowników. Oto przykłady zaspokajania potrzeb przez firmę na różnych szczeblach hierarchii:

  1. potrzeba fizjologiczna: płaca, bezpieczne warunki pracy;
  2. potrzeba bezpieczeństwa: pewność zatrudnienia, pakiet socjalny i ubezpieczenie gwarantowane przez firmę;
  3. potrzeba społeczna: możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, w lubianym zespole, identyfikacja z organizacją, imprezy towarzyskie dla pracowników,
  4. potrzeba szacunku: praca wzmacniająca tożsamość pracownika, uznanie przez przełożonych za dobrą pracę: awanse, nagrody, premie.
  5. potrzeba samorealizacji: realizowanie ciekawych projektów, możliwość uczenia się w pożądanym kierunku.

   Podejście Maslowa jest pewnym uproszczeniem, ponieważ nie każda osoba ma tak uszeregowane potrzeby, nie każdy pracownik ma pięć poziomów potrzeb i nie zawsze dochodzi do uaktywniania się potrzeb wyższych. Może dojść również do uaktywniania się potrzeb niższych.
   Maslow podkreśla, że zależności hierarchicznych potrzeb nie należy traktować mechanicznie, formy ich przejawiania się zależą od cech jednostki i sytuacji, w jakiej się ona znajduje.

Źródło: G. Morgan, "Obrazy organizacji" wyd. naukowe PWN, Warszawa 2002 r.
A. Maslow, "Motywacja i osobowość" 1990 r.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869108, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON