Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Muzykoterapia - lecznicze dźwięki cz. II

   Muzykoterapia może być prowadzona indywidualnie i w grupie. Istotne jest podejście do pacjenta, zastosowanie odpowiednich technik muzykoterapeutycznych w zależności od diagnozy, objawów, celu i etapu terapii.

   Seans muzykoterapii trwa ok. 45 minut i składa się z kilku faz:

   Zajęcia mogą mieć charakter aktywny lub bierny (receptywny). Bierny udział polega na słuchaniu muzyki proponowanej przez terapeutę, która oddziałując na sferę emocjonalną wywołuje u pacjentów zróżnicowane reakcje. Po części muzycznej następuje część dyskusyjna. Ćwiczenia aktywne polegają na ruchu przy muzyce, śpiewie, grze na instrumentach. Muzykoterapia aktywna ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie lecznicze ćwiczenia ruchowe stymulowane są muzyką. W obu przypadkach bardzo ważny jest dobór materiału muzycznego, który powinien być zgodny z aktualnym stanem pacjenta, nastrojem a nawet gustem muzycznym.
   Ze względu na oddziaływanie terapeutyczne wyróżnia się muzykę uspakajającą (relaksującą) oraz muzykę aktywizującą. Utwory zaliczane do relaksacyjnych charakteryzują się powolnym lub umiarkowanym tempem, przejrzystą i prostą fakturą, spokojnym rytmem, brakiem kontrastów dynamicznych. Muzyka aktywizacyjna to utwory odznaczające się szybkim tempem, dużym zróżnicowaniem melodycznym i rytmicznym przebiegiem, częstymi zmianami dynamicznymi, co sprzyja pobudzeniu i mobilizacji uwagi.
   W celu uzyskania wyciszenia emocjonalnego, poprawy świadomości i koncentracji uwagi, rozładowania napięć, nagromadzonych negatywnych emocji łączy się różne ćwiczenia z zakresu muzykoterapii z technikami relaksacyjnymi (muzykorelaksacja).

Źródło: www.muzykoterapeuta.pl

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846733, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON