Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Reforma szkolnictwa wyższego propozycją poprawy sytuacji na polskim rynku pracy.

   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich tygodniu zaproponowało przeprowadzenie reformy systemu szkolnictwa wyższego. Reforma ta ma na celu dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do standardów obowiązujących w unii Europejskiej. Jak wynika z założeń MNiSzW nowa organizacja studiów ma być dostosowana do zasad, które zostały określone w Deklaracji Bolońskiej - dokumencie, w którym została zapisana lista zadań, jakich realizacja ma doprowadzić do stopniowego zbliżenia polskiego systemu edukacji do systemów szkolnictwa innych krajów europejskich, a także w przyszłości do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
   Według założeń reformy polskie szkolnictwo wyższe ma odbywać się na trzech szczeblach:

  1. zawodowym - studia te maja kończyć się uzyskaniem tytułu licencjata lub bakałarza;
  2. magisterskim - możliwość uzyskania tytułu magistra;
  3. doktorskim.

    Ważną zmianą zawartą w proponowanej reformie ma być likwidacja pisemnych prac magisterskich i zastąpienie ich rozszerzonym egzaminem. Zmiana ta ma za zadanie zlikwidowanie możliwości niesamodzielnego pisania prac magisterskich - plagiatu innych prac, książek czy publikacji naukowych. Wśród innych ważnych zmian można także odnaleźć m.in.:

  1. zmiana liczby kierunków studiów oraz ich nazw by w ten sposób podwyższyć jakość nauczania na danych kierunkach, a także ułatwić studentom zdobycie pracy po skończeniu studiów;
  2. skrócenie awansu zawodowego pracowników naukowych - tytuł profesora będzie można uzyskać automatycznie w chwili otrzymania habilitacji;
  3. zaostrzenie uzyskania pozwolenia na prowadzenie studiów magisterskich, dzięki czemu podwyższeniu ma ulec jakość nauczania. Nad uzyskiwaniem tego typu pozwoleń ma czuwać Państwowa Komisja Akredytacyjna;
  4. redukcja tych kierunków, które mają zbyt specjalistyczny charakter, gdyż to właśnie absolwenci takich kierunków mają największy problem w znalezieniu pracy;
  5. Ministerstwo Edukacji chce również wprowadzić tzw. kształcenie zmianowe, które ma polegać na zawieraniu umów pomiędzy różnymi polskimi uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia nauczania na poszczególnych kierunkach specjalistycznych. Uczelnie wyższe będą zgłaszać oferty na prowadzenie nauczania na tego typu kierunkach, natomiast ministerstwo wybierze najlepsze z nich i je sfinansuje.

   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało również by mniejsze uczelnie wyższe miały możliwość do łączenia się w większe placówki. W ten sposób w polskim systemie edukacji mają pojawić się tzw. uniwersyteckie kolegia regionalne.
W przyszłości do systemu szkolnictwa wyższego będą także zaliczone szkoły policealne, których absolwenci mają mieć możliwość do uzyskania tytułu licencjata.


Marcin Pastuszak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869171, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON