Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Praca w zespole - dlaczego warto się w nią angażować?

   Dzisiejsze zarządzanie zespołem pracowników opiera się na odpowiednim wykorzystaniu kompetencji pracowniczych. Wśród nich, nawet przy naborze pracowników na podstawowe stanowiska pracy, bardzo ważne są kompetencje społeczne. Jedną z nich jest zdolność pracy w grupie i nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Z nią związana jest także umiejętność angażowania się w wykonywaną pracę potocznie zwana, " pracą z sercem". To właśnie ten ostatni czynnik jest podstawą zarządzania w nowoczesnych organizacjach. W bazującym na zaangażowaniu , a nie na kontroli, przedsiębiorstwie, to zespoły pracowników, nie zaś indywidualne osoby będą stanowić jednostki organizacyjne odpowiedzialne za osiąganie wysokich wyników. Jako przykład można podąć sytuację, że coraz częściej średnie i duże firmy są zarządzane przez zespoły menadżerskie. Powszechnie wiadomo, że na sukces firmy pracuje cały zespół, a rolą szefa jest takie pokierowanie zespołem, że by każdy z jego członków dał z siebie wszystko.
   Praca w zespole wyzwala większą kreatywność, pomysłowość, twórcze myślenie. Zaistniałe problemy można rozwiązywać szybciej, skuteczniej i łatwiej. Grupa wspiera, uczy nowych rzeczy, dodaje odwagi, mobilizuje do większego wysiłku.
Pojawia się poczucie współodpowiedzialności i wzajemnego zaufania. Wypracowane przez zespól decyzję są lepiej rozumiane przez pracowników, co w efekcie skutkuje ich większą akceptacją.
   W celu skutecznego wykorzystania potencjału zespołu, ważna jest znajomość anatomii zespołów czyli ról pełnionych przez poszczególne osoby, zasad funkcjonowania oraz dynamiki procesów typowych dla "życia" zespołu. Rola jest społecznie określonym wzorcem zachowania, aby była ona użyteczna, musi być zgodna z predyspozycjami i umiejętnościami członków zespołu, oraz z realizowanymi celami. Wybór roli zależy od indywidualnych czynników osobistych takich jak: wartości, postawy, motywacje, zdolności, cechy osobowości oraz sposób działania. Inne kryterium wyboru zależy od stanowiska i pozycji zajmowanej w firmie. Zadaniem każdego menadżera jest poznanie predyspozycji członków zespołu do podejmowania określonych ról oraz umiejętny podział tychże ról w grupie pracowników.
   Poszczególne role pełnione w zespole zostały sklasyfikowane i opisane przez M. Balbina w 1993 roku. Wyróżnił on osiem podstawowych ról, które zapewniają skuteczne funkcjonowanie zespołu. Balbin twierdził , że wybór roli jest związany z posiadanymi przez każdego z nas preferencjami osobowościowymi, a w sytuacji zadaniowej mamy skłonność do częstszego wyboru jednych ról od innych. Autor tej teorii jest przekonany, że tylko pełny wachlarz zachowań, będących egzemplifikacją poszczególnych ról zapewnia skuteczność pracy zespołowej. Umożliwia on wzajemne dopełnianie się, dopracowywanie podjętych działań i harmonię pracy. Balbin wymienił następujące role:
koordynator - przewodniczy zespołowi, koordynuje jego wysiłki, utrzymuje dyscyplinę pracy, podejmuje główne decyzje,
lider - jest silą napędowa zespołu, wprowadza elementy współzawodnictwa, jest przebojowy, aktywny,
badacz zasobów - dostarcza zespołowi nowych pomysłów i idei, poszukuje nowości, pobudza grupę ludzi do znajdowania nowych możliwości,
pracownik zespołu - wspiera emocjonalnie zespół, łagodzi konflikty, wytwarza dobra atmosferę pracy, jednoczy grupę, jest "dobrym duchem" pracy zespołowej,
pomysłodawca - generuje dużą liczbę pomysłów, posiada oryginalne i bezkompromisowe idee, pobudza grupę do twórczego myślenia,
sędzia - potrafi racjonalnie ocenić prace zespołu, czuje się odpowiedzialny za grupę, jest autorem konstruktywnej krytyki,
pracownik firmy - praktyczny i dobrze zorganizowany, konkretyzuje pomysły i ukierunkowuje je na wyznaczone cele, dba o utrzymanie dyscypliny pracy,
kontroler - sceptyk i krytykant, doszukuje się niedociągnięć co umożliwia poprawę podjętych działań, dba o przestrzeganie reguł i procedur pracy, co nadaje odpowiedni rytm.
Warto pamiętać, że każda z ról jest inna i niezbędna dla efektywnej pracy zespołowej. Nie każda osoba ma predyspozycje do bycia liderem czy koordynatorem, może jednak być świetnym pomysłodawca czy kontrolerem. Nasza osobowość i preferencje zawodowe wpływają na wybór roli w pracy zespołowej. Należy pamiętać o czerpaniu z tego, co mamy najlepsze, rozwijać to i wykorzystywać w naszej pracy. Takie działanie pozwoli nam odczuwać satysfakcję nie tylko zawodową, lecz również społeczną.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19868896, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON