Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Rozwojowe spojrzenie na niepełnosprawność - jak psycholog może pomóc osobie niepełnosprawnej w wejściu na rynek pracy

   Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera niewiele informacji. Posiada charakter dokumentu - klasyfikacji osoby do grupy osób z niepełnosprawnością.... Tak naprawdę dla laika informacje te nie mają szerszego kontekstu znaczeniowego. Poza tym, że osoba taka znajduje się w grupie tzw. gorszych - osób które mają jakiś brak. Należy uwzględnić fakt, że niepełnosprawność zaliczona do tego samego stopnia może mieć różnorodny obraz. Trzeba mieć zawsze na względzie indywidualne podejście do każdej osoby.
   Rola psychologa w kontekście wejścia osoby z niepełnosprawnością na rynek pracy jest następująca - przetłumaczyć skróty myślowe zawarte w orzeczeniu na język zrozumiały dla osoby. Oczywiście psycholog dokonując tego przetłumaczenia korzysta z pracy innych specjalistów - doradcy zawodowego, prawnika, specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej. Dokując tej interpretacji psycholog sporządza tzw. diagnozę pozytywną, która zawiera pozytywne aspekty osobowości, zasoby intelektualne, posiadane umiejętności. Niepełnosprawność bowiem nie pozbawia osoby wszystkich pozytywnych wymiarów funkcjonowania. A niejednokrotnie człowiek w obliczu niepełnosprawności wydobywa takie zasoby swojej osobowości, które czynią go jeszcze wartościowszym np. staje się bardziej systematycznym, cierpliwym, pokornym itd.
   Diagnoza pozytywna staje się podstawą do sporządzenia ścieżki kariery zawodowej, a dokładniej indywidualnego planu działania, który zawiera takie czynności, które wdrożone w życie osoby z niepełnosprawnością przyczynią się do sukcesu na rynku pracy - zafunkcjonowanie w roli pracownika w środowisku pracy dla niego najkorzystniejszym.
   Za nim jednak osoby wejdą na otwarty rynek pracy psycholog pomaga wypracować pozytywny stosunek do pracy. Pomaga wskazać pozytywne aspekty bycia pracownikiem. Przyczynia się do tego aby osoba "chciała chcieć" - kształtuje motywację do sprawdzenia się w roli pracownika. Niestety często motywacja, która jest formowana przez osoby - "chciałbym pracować z powodów finansowych", bywa niewystarczająca. Psycholog asystuje w uchwyceniu jeszcze innych wartości realizowanych dzięki pracy. A należy do nich - zaspokojenie potrzeby aktywności, przynależności społecznej, prestiżu, kontaktów z innymi ludźmi i inne.
   Aby osoby mogły podjąć pracę muszą być do tego przygotowane. Muszą nauczyć się samodzielności w wielu aspektach życia. Psycholog pomaga osobom z niepełnosprawnością uwierzyć we własne możliwości i wykorzystać posiadane umiejętności w środowisku pracy. Na początek psycholog wspólnie z osobami poszukującymi pracy uczestniczy w nauce tajników autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą pozwala na obycie się z tą "trudną"- niecodzienną sytuacją dla osoby. Podczas tych treningów zwraca się uwagę na mowę naszego ciała, na treść wypowiedzi, na sposób prezentacji "wad", które odpowiednio przedstawione mogą stać się zaletami. To tylko niektóre elementy ćwiczeń podczas zajęć z aktywizacji zawodowej.
   Najistotniejszym jednak pozostaje aby wyuczona bezradność nie przyczyniła się do trwania w bierności zawodowej. Aby negatywne emocje przeżywane podczas starań o uzyskanie zatrudnienia nie były powodem postawy wycofania i zamknięcia się na otwarty rynek pracy. Artykuł ten pokazuje tylko niektóre trudności jakie ma psycholog za zadanie wspólnie z osobami starającymi się o zatrudnienie przepracować i przewartościować. Trudności te uczynić zadaniami do rozwiązania i możliwościami do pracy nad sobą i swoimi słabościami.


Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869122, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON