Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Alkohol w miejscu pracy.

   Spożywanie alkoholu w miejscu pracy, Przychodzenie w stanie nietrzeźwości lub na kacu do pracy lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy niewątpliwie obniża jakość i skuteczność wykonywania swoich obowiązków i zmniejsza bezpieczeństwo pracy. Ponadto naraża wiarygodność firmy powodując w konsekwencji, zarówno straty materialne, jak i marketingowe. Koszty wynikające ze spożywania alkoholu panoszą zarówno firma jaki i pracownik. Niestety pracownik jest zwalniany z pracy, niszczy swoje zdrowie oraz doprowadza swoją rodzinę do ruiny. Wydaje się, że nowoczesna polityka personalna firmy nie powinna skupiać się tylko i wyłącznie na zatrudnianiu pracowników. Osoby pracujące powinny czuć się dumni z tego, ze pracują w danej firmie i identyfikować się z celami i zadaniami firmy. Jednakże nie zawsze tak bywa i firma może stwarzać warunki, w których nie każdy pracownik jest w stanie sobie poradzić, często sposobem radzenia sobie ze stresem jest sięganie po alkohol. Firma, jest miejscem, gdzie świadczy się pracę i ma prawo egzekwować wykonywanie powierzonych zadań, ale także powinna być przyjaznym miejscem dla pracownika.
   Człowiek nadmiernie pijący lub uzależniony od alkoholu może nie zdawać sobie sprawy z tego, że ma problem, a już na pewno się do tego nie przyzna, jeśli będzie groziło mu za to wyłącznie zwolnienie z pracy.
   Wśród objawów wpływających wydajność pracy w związku z nadużywaniem alkoholu można wymienić:

 1. Absencję:
  a) nieusprawiedliwione nieobecności,
  b) mało prawdopodobne wytłumaczenia nieobecności,
  c) nienormalnie dużo krótkich nieobecności, z powodu pomniejszych chorób,
  d) nadmierna powolność, opieszałość.
 2. Nieobecność w miejscu pracy:
  a) powtarzające się nieobecności na stanowisku pracy,
  b) wzrastająca ilość i długość przerw na kawę, wycieczek do innych pokoi,
  c) fizyczne dolegliwości w pracy
 3. Problemy z koncentracją:
  a) trudność w przypominaniu sobie poleceń i szczegółów instrukcji,
  b) wzrastająca trudność w wypełnianiu wyznaczonych zadań,
  c) trudność w przypominaniu sobie i analizowaniu swoich błędów,
  d) praca jawi się jako wymagająca ciągle rosnącego wysiłku, przerastająca możliwości,
  e) łatwość dekoncentracji, częste roztargnienie.
 4. Niewłaściwe relacje z innymi pracownikami
  a) wyczulenie na krytykę,
  b) znaczne wahania nastroju,
  c) skargi od współpracowników,
  d) unikanie współpracowników,
  e) drażliwość, nerwowość.
 5. Niezwyczajne zachowanie
  a) przemoc fizyczna,
  b) wybuchy emocji.

Źródło: strona internetowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846708, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON