Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Determinanty rozwoju zawodowego.

   Zastanówmy się, jakie miejsce w naukach zajmujących się analizowaniem i badaniem zagadnień związanych z ogólnym rozwojem człowieka zajmuje rozwój zawodowy (za: Wiśniowiecka, 2006). Psychologowie od wielu lat badający rozwój człowieka, wyodrębniali różne jego dziedziny, wskazując na złożoność i różnorodność procesów mu towarzyszących, najczęściej wymienianymi są: rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny. Tematykę rozwoju zawodowego poruszano w związku z dojrzewaniem społecznym i wchodzeniem w różne role (w tym m.in. role zawodowe) charakterystyczne dla okresu dorosłości. Wraz z popularyzacją poradnictwa i doradztwa zawodowego, psychologowie pracy wskazali na potrzebę wyodrębnienia jeszcze jednego działu rozwoju ogólnego, związanego z rozwojem zawodowym. Choć zagadnienia rozwoju zawodowego wyłaniały się stopniowo już od wielu lat, to od stosunkowo nie dawna traktuje się je jako odrębne zagadnienie, a jego szczególne zastosowanie ma miejsce w doradztwie zawodowym.
   I tak, obecnie w rozwoju ogólnym człowieka wyróżnia się odrębny, choć silnie wpleciony w pozostałe dziedziny, proces rozwoju, jakim jest rozwój zawodowy. Pomimo, iż terminem tym posługują się zarówno psycholodzy, pedagodzy jak i socjolodzy to trudno znaleźć jego pełną definicję. Dość często przytacza się definicję polskiego badacza, Czarneckiego, który wskazuje, że rozwój zawodowy człowieka jest to taki społecznie pożądany proces przemian ilościowych i jakościowych, które warunkują jego aktywny, świadomy i społecznie oczekiwany udział w przekształcaniu i doskonaleniu siebie samego oraz środowiska, w którym żyje (za: Czarnecki, 1985).
   Miejsce rozwoju zawodowego można określić jako wypadkową pozostałych kategorii rozwojowych, co ilustruje poniższy schemat:

ROZWÓJ FIZYCZNY I RUCHOWY
ROZWÓJ POZNAWCZY
ROZWÓJ EMOCJONALNY
ROZWÓJ SEKSUALNY KSZTAŁTUJE
ROZWÓJ SPOŁECZNY                                    => KSZTAŁTUJE ROZWÓJ ZAWODOWY
ROZWÓJ MORALNY ROZWÓJ ZAWODOWY
ROZWÓJ ESTETYCZNY
ROZWÓJ POLITYCZNY
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

   Jak już to zostało podkreślone poprzednio, zagadnienia rozwoju zawodowego zostały wyodrębnione obok pozostałych kategorii rozwoju wobec potrzeb psychologii pracy i psychologii doradztwa zawodowego. Choć rozwój zawodowy może obecnie stanowić przedmiot samodzielnych badań, nadal w kontekście rozwoju ogólnego, ujmowany jest jako wypadkowa rozwoju w dziedzinach pozostałych. Badania wskazują na liczne związki rozwoju zawodowego z rozwojem fizycznym, poznawczym, emocjonalnym, seksualnym, społecznym, a także politycznym, moralnym, estetycznym i ogólnym rozwojem osobowości, która jest strukturą jednoczącą pozostałe jego aspekty. W kolejnym artykule spróbujemy się bliżej przyjrzeć zasygnalizowanym zagadnieniom rozwoju zawodowego na tle wybranych kategorii rozwoju ogólnego (za: Wiśniowiecka, 2006)

Źródło:
Wiśniowiecka M. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. W: Wykłady dla studentów doradztwa zawodowego WSNS w Lublinie. Lublin: 2007
Czarnecki K. (1985). Rozwój zawodowy człowieka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19868904, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON