Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Bariery w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością cz. 1 (bariery indywidualne)

   Rozpatrując osobę z niepełnosprawnością w odniesieniu do pracy trzeba mieć na uwadze bariery wynikające z niepełnosprawności. Świadomość istnienia tych utrudnień daje podstawę do radzenia sobie z nimi i ich opanowywania w pierwotnej postaci, aniżeli ich wtórnych skutków jakie mogą się pojawić. Wtórne skutki mogą być trudniejsze do zdiagnozowania i rehabilitacji. Bariery te można podzielić na: bariery związane z samymi osobami niepełnosprawnymi (bariery indywidualne, jednostkowe), oraz bariery o charakterze społecznym, prawnym, organizacyjnym i technicznym.
   Niepełnosprawność może być związana z gorszą kondycją fizyczną organizmu. Niejednokrotnie choroby wywołujące lub współwystępujące z niepełnosprawnością powodują przeżywanie bólu. Dolegliwości bólowe a także pozycja osoby z niepełnosprawnością (trudności finansowe, świat skonstruowany dla ludzi sprawnych, trudności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb) powoduje przeżywania zmęczenia. Zmęczenie to z kolei wpływa negatywnie na przebieg i jakość procesów poznawczych. Sytuacja starania się o zatrudnienie wymaga od człowieka sprawności intelektualnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej punktowana jest tzw. błyskotliwość, która niekoniecznie ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą. Jednakże to pracodawcy dyktują warunki a kandydaci mają je wypełniać.
   Osoby z niepełnosprawności intelektualną cechują się wolniejszym tempem przetwarzania informacji, mniejszą pojemnością pamięci, mniejszym zakresem słownictwa. Te cechy powodują, że pozycja tych osób na rynku pracy jest utrudniona.
Objawy niektórych chorób powodują, że osoby przeżywają lęk przed pracą na otwartym rynku pracy. Do takich objawów należą zaburzenia dotyczące układu jelitowo - moczowego, zaburzenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, obraz napadów padaczkowych i wiele innych współwystępujących z niepełnosprawnością.
   Poważną barierą w uzyskaniu zatrudnienia pozostają skutki uboczne leków zażywanych w celu zniwelowania objawów chorób lub utrzymaniu dobrostanu zdrowotnego. Do objawów ubocznych należą min. zaburzenia procesów poznawczych (zwłaszcza koncentracji), wzmożona potliwość ciała, wzrost masy ciała.
   Barierę stanowią przeżywane negatywne emocje poczucie bezradności i niemożności. Ten stan emocjonalny wzmacniany jest ogólną sytuacją osób z niepełnosprawnością w świecie gdzie większość stanowią osoby sprawne. Stan emocjonalny zabarwiony negatywnie powoduje, że osoby te będą postrzegane jako "smutne", a pracodawcy wolą pracowników uśmiechniętych i zadowolonych. Ponadto negatywne emocje będę negatywnie korelowały z motywacją do podejmowania działań przybliżających osobę (aktywne metody poszukiwania pracy) do uzyskania umowy o pracę.
   Trudność stanowią bariery związane z komunikacją. Zwłaszcza u osób niesłyszących, które w procesie uzyskania zatrudnienia potrzebują tłumacza języka migowego, który nie jest dzisiaj ogólnie dostępny. Bariera ta może być interpretowana różnorodnie - być może to osoby słyszące mają barierę w komunikacji gdyż nie potrafią komunikować się przy pomocy języka migowego.
   Te i inne bariery wynikające z niepełnosprawności mają do pokonania osoby aby mogły wejść na otwarty rynek pracy.

Opracowano na podstawie:
1. M. Paszkowicz, A. Lasota (2006), Człowiek niepełnosprawny a zatrudnienie: przegląd barier.
2 K. Błeszyńska (1996), Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący usytuowanie jednostki w życiu zbiorowości społecznej, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
Anna Czarska - Kopeć - Psycholog

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846697, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON