Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Obawy i niechęci oraz oczekiwania przed podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

   Osoby, które nigdy jeszcze nie pracowały mają bowiem obawy, niechęci, a także oczekiwania w stosunku do podjęcia pracy na otwartym rynku. Każdy z nas spotyka się z w/w sytuacjami, ale potrafimy się z nimi uporać, przełamujemy bariery, obawy itp. Każdy z nas ma inną osobowość, inne cechy charakteru, zdolności, np. "złota rączka", "złota główka" i różne umiejętności radzenia sobie z problemami.
   Natomiast osoby niesłyszące mają większe trudności, ponieważ chcą wyrazić swoje zdanie, ale nie potrafią, mogą tylko za pomocą pisma, przekaz jest czasem niezrozumiały dla otoczenia. Z racji swojej niepełnosprawności mają niskie wykształcenie, brak odpowiednich kwalifikacji oraz brak doświadczeń zawodowych. Chcą dalej się kształcić, choć nie mają takiej możliwości. Czują się bardziej dyskryminowane w społeczeństwie w sytuacji podjęcia pracy, szkoleń niż sprawni słuchowo. Są takie osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje, wyższe wykształcenie, czasem mają doświadczenie zawodowe - ale mają swoje obawy co do życzliwości pracodawcy ze względu na brak słuchu - wchodzi tu w grę bariera komunikacyjna. Nie wspomnę już o osobach z lekkim i umiarkowanym ubytkiem słuchu i dobrze posługującymi się mową. Są jeszcze inne osoby, które wierzą w siebie, że dadzą sobie radę, wierzą, że poradzą sobie mimo trudności w podjęciu pracy, mają dużą motywację do podjęcia pracy, chęć zdobycia nowych kwalifikacji, chcą poznać nowe zawody. Są i tacy, którzy nie wierzą wcale w swoje możliwości, twierdzą, że to praca nie dla nich, że nie poradzą sobie mimo, że mają doświadczenie zawodowe; cechuje ich niska samoocena, brak wiary w siebie, w swoje możliwości itp.    Takie nastawienie mają Ci, którzy przez dłuższy okres czasu nie pracowali. Jedni i drudzy mają swoje obawy i oczekiwania wobec pracy i pracodawcy.
   Pracodawcy mogą mieć obawy w związku z zatrudnieniem osoby z ubytkiem słuchu, ponieważ w społeczeństwie funkcjonują stereotypy i negatywny wizerunek osoby niesłyszącej jako pracownika. Osoby niesłyszące są tacy sami jak sprawni ludzie tylko tyle, że nie słyszą.

   Jakie obawy, niechęci i oczekiwania mają osoby niesłyszące?
Obawy:

   Niechęci:

   Oczekiwania:

Każdy z nas chciałby każdego ranka z przyjemnością wstać i pójść do pracy. Tego chyba najbardziej oczekujemy przy podejmowaniu pracy.

 

Ewa Dragan - Tłumacz Języka Migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846695, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON