1 procent
zobacz >>>

Zakład pracy jako system.

   Zakład pracy jest pewnego rodzaju organizacją społeczną. Tworzy zatem system, w którym każdemu elementowi (pracownikowi) przypisywana jest określona pozycja oraz rola społeczna związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Zachowanie ludzi w takim systemie wyznaczane jest poprzez formalną strukturę systemu, a także procesami zachodzącymi wewnątrz organizacji oraz pomiędzy grupami. Przykładem zachowań wynikających z procesów wewnątrz i międzygrupowych może być na przykład rywalizacja o pozycję w danej komórce lub tez jednostce organizacyjnej firmy.
   System, jakim jest zakład pracy rozwija się wraz ze wzrostem liczby zadań, jakich się podejmuje. Im więcej zadań do wykonania tym bardziej komplikuje się podział pracy (obowiązków), zwiększa się liczba szczeblów kierownictwa, poziomów kierownictwa oraz rozrasta się liczba kanałów komunikacji i przepływu informacji.
   Zakład pracy jest zatem organizacją, którą można zdefiniować jako: "formalną, planowo koordynowaną strukturę, obejmującą dwie osoby lub więcej, zmierzającą do osiągnięcia wspólnego celu. Charakteryzuje się układem władzy i określonym stopniem podziału władzy" (za: Formański J., 2004, s. 120).
   Chcąc wyjaśniać oraz mieć świadomość funkcjonowania pewnych mechanizmów w organizacji należy wziąć pod uwagę różnego rodzaju zachowania, które występują w organizacji. Ważne jest wyjaśnianie indywidualnych zachowań członków organizacji, zachowań grupowych w związku z wprowadzanymi zmianami, rozumienie oraz zmiany postaw, sposobów zaspokajania przez grupy potrzeb indywidualnych, zjawisk związanych ze stresem oraz możliwymi sposobami zapobiegania mu. Tak więc systemowe podejście do organizacji pozawala zrozumieć, w jaki sposób powstają napięcia i daje możliwość podjęcia działań, których celem jest likwidacja napotkanych nieprawidłowości w organizacji.
   W każdej organizacji można wyróżnić kilka podsystemów:

  1. podsystem strategii -obejmujące cele firmy i strategie ich osiągnięcia,
  2. podsystem technologii - związany z metodami wykorzystywania posiadanych środków produkcji,
  3. podsystem strukturalny - w którego skład wchodzą dostępne zasoby organizacji,
  4. podsystem ludzko-kulturowy - obejmujący zasoby ludzkie, a więc pracowników, pełnione przez nich role kulturowo-społeczne,
  5. system zarządzania, którego zadaniem jest koordynacja oraz usprawnianie działania całego systemu (za: Formański J., 2004, s. 121).

   Każdy zatem podsystem stawia przed pozostałymi wymagania, których spełnienie jest podstawowym warunkiem uzyskiwania założonych celów i prawidłowego działania organizacji.


Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624304, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON