1 procent
zobacz >>>

Program Leonardo da Vinci (w latach 2007 - 2013).

   Program Leonardo da Vinci proponuje działania, których celem jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i w zdobywaniu nowych doświadczeń zawodowych dla różnych grup docelowych: uczniów, nauczycieli, trenerów, przedsiębiorców, młodych pracowników, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych.
   Najważniejsze działania, które realizuje LLP to: projekty wymian, staży i współpracy wielostronnej. Zebrane zostały w następujące typy:

  1. Wymiany i staże (wymiany doświadczeń trenerów i nauczycieli oraz staże dla uczniów, studentów i absolwentów);
  2. Projekty pilotażowe (związane z promocją innowacyjnych metod nauczania, zwłaszcza tych, które prezentują nowe techniki);
  3. Projekty językowe (mające na celu promocję znajomości języków obcych i innych kultur);
  4. Międzynarodowe sieci instytucji (upowszechnienie wiedzy dotyczącej szkoleń zawodowych w różnych krajach europejskich);
  5. Badania i analizy (związane z kształceniem ustawicznym i zawodowym);
  6. Programy dobrych praktyk (czyli przykłady dobrych rozwiązań i przedsięwzięć).

   W roku 2007 ruszył nowy moduł programu w ramach Leonardo da Vinci: "Lifelong Learning Programme" - "Uczenie się przez całe życie". Swym zakresem obejmuje on: edukację szkolną, wyższą, ustawiczną i edukację dorosłych. Noszą one kolejno nazwy: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig. Działania te mają na celu wspieranie na obszarze krajów europejskich idei "uczenia się przez całe życie".
   Wymienione wyżej programy sektorowe mogą okazać się dużą szansą na podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy, a także na zapoznanie się wielu uczestników z językami obcymi, z różnorodnością kultur. Młodzi ludzie nie tylko otrzymają podstawowe umiejętności związane z życiem społecznym, ale też uzyskają świadomość bycia obywatelami Europy. Programy pozwolą też na polepszenie jakości edukacji i wypromowanie nowych technologii (m.in. e - learning) w nauczaniu.
   W programach Leonardo da Vinci będzie uczestniczyć 27 krajów członkowskich, kraje EFTA/EOG oraz Turcja - jako kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej.

(Tekst opracowano na podstawie spotkania informacyjnego: "Funkcjonowanie i organizacja programu Leonardo da Vinci w latach 2007 - 2013" zorganizowanego 07 marca 2007 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji).

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624348, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON