1 procent
zobacz >>>

Organizacyjne i zespołowe czynniki sprzyjające powstawaniu zjawiska mobbingu.

   Jednym z czynników sprzyjającym rozwijania się zjawisku mobbingu może być silnie rozbudowana oraz zhierarchizowana struktura. Hierarchia organizacji generalnie utrwala wzorce, zasady oraz związane z tym zachowania zarówno prawidłowe, jak też niestety nieprawidłowe. Im bardziej struktura, hierarchia oraz poszczególne szczeble kierownictwa są w organizacji bardzo rozbudowane, tym bardziej "odstają" ci pracownicy, którzy nie do końca są w stanie się pogodzić się pogodzić z pewnymi nieprawidłowymi lub często absurdalnymi aspektami relacji i powiązań.
   Powiązania te biegną zarówno zgodnie z hierarchią, ale również od dołu do góry, ale także rozchodzą się "na boki" - niejako "w poprzek" struktury firmy. Warto przy tym pamiętać, że w skrajnych przypadkach obiektem mobbingu może być przełożony niestosujący się do utartych zwyczajów oraz zasad rządzących w danej firmie. Wiążą się z tym nieetyczne działania organizacji w dowolnym zakresie i obszarze, które również mogą być czynnikiem sprzyjającym mobbingowi. Brak odpowiedniego systemu wartości, a także kultury organizacyjnej danej organizacji w relacjach z otoczeniem wpływa na ograniczenie poczucie przyzwoitości wobec zatrudnionych. Często wymusza naganne praktyki wobec pracowników, aby utrzymać w tajemnicy postępowanie z klientami, kontrahentami. Pojawia się krąg "osób trzymających władzę" oparty na zakłamaniu, fałszu i prześladowaniu osób myślących inaczej i mających swoje zdanie na temat metod stosownych w organizacji, w której pracują.
   Innym ważnym czynnik sprzyjającym mobbingowi, to niedocenianie pracy zespołowej. Praca zespołowa służy firmie i pracownikom. Umożliwia między innymi wymianę pozytywnych doświadczeń, a także informacji na temat tego co się dzieje w poszczególnych grupach i w jaki wyglądają relacje poszczególnych pracowników z kolegami oraz przełożonymi. Tam gdzie funkcjonuje taki przekaz faktów i opinii mobbing staje się łatwiejszy do wykrycia.

Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624333, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON