1 procent
zobacz >>>

Formy ekspresyjne u niesłyszących

   Przez ekspresję rozumiemy "wyrazisty i sugestywny sposób wyrażania uczuć". Definicję tę podaje Słownik Języka Polskiego.
   Niesłyszący mają największy problem w wyrażaniu uczuć i odpowiedzi na pytania typu: jaki jestem, kim jestem. Mają problem w wyrażaniu własnych zdań, opinii - bowiem mają ograniczony zasób słownictwa i nie mają możliwości pełnej, elastycznej wypowiedzi. Stąd - te osoby czują się zamknięte w sobie (w stosunku do otoczenia) - nie mają pewności, cechuje je niechęć nawiązywania kontaktów z ludźmi, pojawia się defensywność, mają zaburzenie emocjonalne.
   Ekspresja artystyczna niesłyszących jest bardzo dobrą formą przekazywania ekspresji bezsłownej emocji, uczuć, które wyróżniamy następująco:

   Zamiast wyrażania słów łatwiej im jest coś przekazać w formie artystycznej - realne lub abstrakcyjne formy, np. swoje marzenia, cele, upodobania, wyrażania emocji. Cechuje ich przy tym twórczość, kreatywność a przede wszystkim idea - tam gdzie mają ograniczony zasób słownictwa mogą przekazać treści niewerbalnie, a przy tym sugestywnie.
    Osoby niesłyszące używając takich form przekazu podczas wypowiedzi nie muszą się stresować, mają otwartość, pomysłowość, samodzielność w myśleniu i są bardziej zaangażowanie emocjonalnie.
   Dzięki takim formom, niesłyszący bardziej odkrywają i poznają siebie, są zdolni do spostrzeżeń i twórczych skojarzeń, pozwalają na swobodne inicjatywy, rozwijają się wewnętrznie, wzbogacają obraz świata, wyrażania własnego stosunku do świata. Wielką zaletą jest rozwijanie umiejętności, talentu poprzez wyobraźnię, fantazję, rozwiązywanie problemów, gdzie przede wszystkim rozwija się osobowość niesłyszącego, co jest przydatne w życiu codziennym.
   Ta ekspresja artystyczna jest bardzo dobra w terapii i pełni wiele funkcji, a osiągane rezultaty ułatwia niwelowanie kompleksów i poczucia mniejszej wartości. Takie formy są dobre dla kompensacji brakujących cech lub zaburzonej percepcji słuchowej. Należy odkryć ekspresję niesłyszącego nie poprzez komunikaty werbalne i pisane, ale te formy, które zostały już wyżej wymienione.

Literatura: Eckert U. (2006): Ekspresja artystyczna osób z wadą słuchu, W: Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność, red. J. Baran, Sławomir Olszewski, Kraków, Impuls.

Ewa Dragan - Tłumacz języka migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621281, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON