1 procent
zobacz >>>

Testy.

   W przypadku podjęcia pracy, pracodawca może chcieć aby kandydat poddał się testom. Zazwyczaj zgłoszenie bądź ogłoszenie o wolnym miejscu pracy będzie zawierać taka informację, jeśli przeprowadzenie testu jest konieczne.

Istnieje kilka rodzajów testów selekcjonujących i sprawdzających przydatność zawodową:

- Testy zdolności przewidują zdolność opanowania i sprawność wykonywania zadań wchodzących w zakres obowiązków danego stanowiska pracy.
- Testy praktyczne mierzą zakres wiedzy i możliwości wykonywania czynności wchodzących w skład danego stanowiska pracy
- Testy osobowości odsłaniają charakterystykę umysłowa-emocjonalną oraz oceniaja temperament.
- Testy uczciwości i integralności wewnętrznej oceniają prawdopodobieństwo popełnienia kradzieży przez starającego się o pracę oraz możliwość zaufania mu.
- Testy zdolności fizycznych mierzą siłę, elastyczność, wytrwałość i szybkość dla zawodów, które wymagają dobrej kondycji fizycznej.
- Testy medyczne ustalają posiadanie odpowiednich warunków zdrowotnych dla wykonywania zawodu.
- Testy używek wykazują ewentualne nadużywanie środków, które mogłyby ograniczyć możliwość wykonywania zawodu i zagrozić bezpieczeństwu innych,

Kilka głównych przykładów z jakiej dziedziny mogą być przeprowadzane testy podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy 01.06.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624114, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON