Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Agresja - asertywność- uległość?

   Życie człowieka jest bardzo różnorodne - codziennie uczestniczymy w wielu sytuacjach. Są to sytuacje dla nas korzystne i pozytywne. Jednakże nasze codzienne życie bogate jest w różne trudne dla nas sytuacje i problemy. Jedną z takich sytuacji jest poszukiwanie pracy - kontakty z pracodawcą. W takich okolicznościach często spotykamy się z odmową, czasem z niewłaściwą oceną naszej osobowości, konfliktem - wymianą zdań i poglądów. Jak zachować się w takiej sytuacji aby nie stracić własnej godności, nie obrazić rozmówcy a samemu uzyskać sukces w postaci uzyskania zatrudnienia. Mamy do wyboru trzy rodzaje zachowań, które tworzą pewne kontinuum:
- zachowania agresywne, które charakteryzują się gwałtownością w zakresie działań i przekazywanych treści. Zachowania takie przyjmują postać agresji słownej bezpośredniej kiedy rozmówca jest obrażany przez kierowanie pod jego adresem słów narażających jego godność osobistą. Albo przyjmują postać agresji pośredniej kiedy mamy do czynienia z sytuacją przypierania do muru, nieliczeniem się ze zdaniem rozmówcy, niesłuchanie swojego rozmówcy.
- zachowania uległe - to takie rozwiązanie, które polega na reakcji rezygnacji z komunikowania swoich potrzeb i swojego zdania. Przyjmowanie postawy wycofania i zezwalanie rozmówcy na naruszanie swojej godności i swoich praw.
- złotym środkiem na rozwiązywanie sytuacji trudnych może być zastosowanie postawy asertywnej. Dzięki której możemy wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania bez narażania naszego rozmówcy na naruszenie tych uprawnień u niego. Postawa asertywna pozwala nam na pozostanie w zgodzie ze swoimi wartościami poprzez to w zgodzie z samym sobą. W takiej sytuacji nie ponosimy specjalnych kosztów emocjonalnych związanych z sytuacją rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Jednocześnie nasz rozmówca może poznać nasze poglądy, przekonania, nasze strategie myślenia a poprzez nie także nas samych. Może rzeczywiście zapoznać się z naszymi predyspozycjami do pracy na danym stanowisku. Pozostawanie w zgodzie ze sobą pozwala na stworzenie sprzyjających warunków do negocjacji - poszukiwania nowych rozwiązań danych sytuacji. Negocjacje w atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowaniu swoich praw do posiadania odmiennego zdania przyczynia się do właściwej oceny sytuacji a poprzez to niweluje doznawanie niepotrzebnych rozczarowań ze strony potencjalnego pracownika i pracodawcy. Ponieważ dobór niewłaściwego pracownika na dane stanowisko jest stratą dla obu stron.
   Jakimi zatem prawami rządzą się zachowania asertywne?
   Warto w tym miejscu poświecić uwagę temu zagadnieniu. Jeżeli nauczymy zachowywać się asertywnie będziemy potrafili przyjąć za możliwe posiadanie na temat naszej osoby odmiennego zadania przez inne osoby. Będziemy potrafili przyjąć krytykę, a także komplementy dotyczące naszej osobowości. A jednocześnie zachowamy swoje poczucie godności i obraz naszej osoby - poczucie własnej wartości zastanie niezachwiane. Postawa asertywna bezpośrednio wiąże się z jakością komunikacji. Przy tej okazji istotne jest stosowanie komunikatu typu "ja". Tego rodzaju komunikat zapewnia nam możliwość wyrażania swoich potrzeb, poglądów - myśli, emocji - przeżyć. A zatem przyczynia się do wyrażania siebie. Jeśli chcemy zachować się asertywnie powinniśmy używać otwarcie słów tak i nie. Nie jest wskazane również przepraszanie w sytuacji kiedy się nie zawiniło - takie zachowanie nosi znamiona zachowań uległych. Nie należy usprawiedliwiać, tłumaczyć a raczej wyjaśniać powody swojego postępowania. Satysfakcjonujące relacje międzyludzkie nie mogą także opierać się na kłamstwie. Warto komunikaty formować wprost i jasno - to zwiększa prawdopodobieństwo, że zostaniemy dobrze zrozumiani. Istotnym pozostaje także zadawanie dodatkowych pytań w sytuacji kiedy nie jesteśmy pewni tego czy właściwie odczytaliśmy komunikat.
   Zachowując się asertywnie mamy prawo zwracać się z prośbą, ale nie wymagać od innych. Mamy prawo podejmować osobiste decyzje i ponosić ich konsekwencje. Naszym wyborem jest to, czy chcemy współuczestniczyć w problemach innych ludzi, czy nie. Możemy odmawiać angażowania nas w trudności przeżywane przez inne osoby. Warto sobie uświadomić, że człowiek jest omylny i ma prawo się mylić, nie wiedzieć, nie rozumieć. Zatem człowiek ma prawo popełniać błędy. Istotnym pozostaje umiejętność przyznania się do popełnionych błędów.
   Zachowania asertywne często bywają mylone z zachowaniami agresywnymi. Jednakże prawidłowa forma zachowań asertywnych nie może przybierać form wymuszania, atakowania, uzyskiwania czegoś za wszelką cenę. Dlatego też zachowując się asertywnie należy poszukiwać "złotego środka" - pomiędzy zachowaniami uległymi a zachowaniami agresywnymi. Nauczenie się postępowania w zgodzie z samym sobą i nabycie umiejętności komunikowania swoich potrzeb będzie przyczyniać się do funkcjonowania w pozytywnym tonie emocjonalnym a także czynić nasze relacje z innymi ludźmi satysfakcjonujące. Co wydaje się być niezwykle istotne w procesie poszukiwania pracy.

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694451, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON