Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Cechy osobowości a osiągnięcie sukcesu na stanowisku pracy.

   Nasze funkcjonowanie na stanowisku pracy zależy od wielu czynników. Potoczna opinia jest taka, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji mają większe predyspozycje do realizowania się w rolach zawodowych. Jednakże praktyka psychologiczna pokazuje, że owszem poziom intelektualny jest istotny ale ważniejsze okazują się czynniki osobowościowe - poziom rozwoju społecznego i motywacji do pracy. Badania pokazują, że o sukcesie zawodowym decyduje poziom rozwoju inteligencji emocjonalnej, na którą składają się następujące umiejętności:

  1. Umiejętność dokonywania oceny samego siebie w skład której wchodzi znajomość własnych emocji (umiejętność nazywania przeżywanych emocji),
  2. Umiejętność identyfikowania i panowania nad swoimi emocjami,
  3. Zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych przeżywanych przez innych ludzi (empatyczne wczuwanie się w drugiego człowieka i jego przeżycia).

Nie ma osobowości dobrych lub złych. Cechy osobowości jedynie predysponują nas do wykonywania różnych zawodów. Jednakże można wyróżnić cechy, które okazują się być istotne dla wielu zawodów. Jednocześnie posiadanie tych cech pozytywnie rokuje na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia:  

  1. Stabilność emocjonalna - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zadaniowe podejście do pojawiających się trudności.
  2. Cechą sprzyjającą jest także sumienności i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wytrwałość w realizacji swoich zadań. A także zdolności związane z dobrą organizacją swojej pracy.
  3. Cechą ważną jest również otwartość na ludzi. Chociaż ta cecha nie jest istotną w każdym zawodzie, to sprzyja dobremu funkcjonowaniu w grupie zawodowej. Aktywność, wysoki poziom motywacji do działania jest dobrym predykatorem sukcesu na stanowisku pracy.
  4. Kolejną cechą, która ma pozytywny wpływ na sprawdzenie się w roli zawodowej jest otwartość na nowe doświadczenia. Twórcze podejście do otaczającej rzeczywistości. Zdolność tworzenia innowacyjnych projektów i realizowania ich w swoim życiu zawodowym.
  5. Dobry pracownik to osoba o pogodnym usposobieniu a także nastawiona na pomaganie i współpracę z innymi ludźmi.

Co zatem jeśli ktoś nie posiada takich cech? Powyższe wymiary naszego funkcjonowania mogą być punktem pracy nad sobą. A także należy w tym momencie podkreślić, że tak naprawdę współczesny rynek pracy jest tak bogaty w stanowiska pracy, że można starać się o zatrudnienie zgodne z naszymi predyspozycjami. Niezmiernie istotne jest dopasowanie osobowościowe do stanowiska pracy. Bo kto z nas chciałby trafić do psychologa, który nie lubi ludzi. A który pracodawca chciałby zatrudniać w zakładzie produkcyjnym do pracy na taśmie człowieka, który nie wyobraża sobie życia bez kontaktu z innymi osobami. Są bowiem takie cechy, które predysponują nas do pracy z ludźmi, inne natomiast powodują, że sprawdzimy się na stanowiskach gdzie będziemy pracować z przedmiotami - rzeczami.

 

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694423, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON