Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Strategia lizbońska w Polsce (wybrane zagadnienia):

   Strategia lizbońska to dokument planu rozwoju dla krajów Unii Europejskiej, który został przyjęty przez Radę Europejską w Lizbonie w roku 2000. Motywem przewodnim jest tu opracowanie takiej strategii działania, aby UE stała się bardziej dynamiczna, a przez to konkurencyjna pod względem gospodarczym, niż Stany Zjednoczone.
   Priorytetowo - Strategia lizbońska traktuje cel, w którym uznaje za ważny fakt wprowadzenia badań naukowych i rozwoju nowoczesnych dziedzin wiedzy. Dokument wymienia trzy wymiary strategii: gospodarczy ("Przygotowanie przejścia do konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy"), społeczny ("Modernizacja europejskiego modelu społecznego") oraz ekologiczny ("Środowisko").
W dokumencie przewidziano ponad 30 wskaźników określających, na czym ma polegać rozwój edukacji, w Polsce zostały określone następujące wskaźniki dotyczące celów związanych z tą sferą( za: www. pfsl.pl/news.php?id=172):

  1. Przynajmniej 85% ówczesnych 20-latków powinno uzyskać pełne wykształcenie średnie. Oznacza to właściwie upowszechnienie wykształcenia średniego w krajach Unii;
  2. zmniejszyć trzeba do 10% odsetek porzucających przedwcześnie naukę,
  3. zaś zwiększyć o 15% odsetek absolwentów kierunków technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Przy tym należy dążyć do wyrównania udziału kobiet i mężczyzn na tych kierunkach - tędy właśnie będziemy ścigać Amerykę;
  4. co najmniej 12,5% ludzi w wieku aktywności zawodowej (25-64 lat) powinno dokształcać się w jakiś sposób w miesiącu poprzedzającym badanie [pomiar];
  5. wreszcie - w 2010 roku odsetek uczniów 15-letnich lokujących się na najniższym poziomie umiejętności kluczowych (coś co można by przyrównać do oceny niedostatecznej) tak, jak mierzy je test PISA/OECD powinien zmniejszyć się przynajmniej o 20% w porównaniu do wyniku testu w roku 2000.

    Pierwsze mocne podsumowanie wdrażania strategii w krajach unii miało miejsce w roku 2004. Miało jednak wydźwięk pesymistyczny. Obecne działania oceniane są znacznie lepiej, wyniki końcowe zostaną opracowane dopiero w roku 2010.
Strategia podkreśla, jak ważne dla rozwoju społeczeństwa jest wyrównywanie szans w edukacji między regionami, a także przeciwdziałanie marginalizacji niektórych grup. Ważnym celem jest zwiększenie wykształcenia młodych ludzi. Dla porównania - statystyka między krajami UE, a    Stanami Zjednoczonymi dotycząca liczby osób z wyższym wykształceniem (jako % populacji w wieku produkcyjnym): w UE - 21, w USA - wynosi 37 osób.
   Wdrażanie polityki zaplanowanej w dokumentach Strategii lizbońskiej powinno mieć duży wpływ na polepszenie sytuacji na rynku pracy. Przecież - im lepsze rezultaty nauki, tym większa szansa, że przyszli pracownicy będą dobrze wykwalifikowani, będą efektywnie pracować.

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694457, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON