Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Kobieta na rynku pracy

Kobiety obok młodzieży i osób po 50. roku życia stanowią jedną z tych grup defaworyzowanych, których problemy z uzyskaniem bądź utrzymaniem zatrudnienia zależą bardziej od cech biologicznych takich jak płeć czy wiek niż społecznych.
Podstawową cechą odróżniającą kobiety od mężczyzn w kontekście zatrudnienia jest mniejsze uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej.
Socjologowie pracy udowodnili, że kobiety w trakcie swojej kariery zawodowej rzadziej awansują i osiągają eksponowane stanowiska kierownicze. Zjawisko to zostało nazwane syndromem "szklanego sufitu". Wśród osób na stanowiskach kierowniczych, według danych GUS z 2003 roku, tylko 35 % stanowiły kobiety, natomiast 65% kobiet była zatrudniona jako zwykli pracownicy. Stoją za tym ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne. Kiedy kobiety szukają pracy, często myślą o niższych stanowiskach. Brakuje im pewności siebie, mają mniejsze oczekiwania. Dlatego łatwiej pogodzić im się z objęciem stanowiska pomocniczego, zostać zastępcą szefa, sekretarką czy asystentką. Drugim powodem są czynniki ogólnospołeczne. W naszym kraju nie widzi się kobiet na czele jakiejś partii czy instytucji. Istnieje przekonanie, że kobietom na tym nie zależy.
Obok terminu "szklany sufit" istnieje jeszcze pojęcie "lepka podłoga" i "szklane ruchome schody". "Lepka podłoga" oznacza trwałe przylepienie zawodów zdominowanych przez kobiety do najniższego poziomu dochodów i prestiżu, bez możliwości awansu. Chodzi o pracę w takich zawodach jak: pomoce domowe, sprzątaczki, personel biurowy, pielęgniarki. Problemem jest również kwestia dostępu do niektórych zawodów. Przez mężczyzn zdominowany jest przemysł ciężki, gdzie zarobki są wyższe. Kobiety pracują w edukacji i służbie zdrowia, gdzie pensje są zdecydowanie niższe. Kobiety bardziej niż mężczyźni są skłonne do utrzymania niesatysfakcjonującego, ale pewnego stanowiska pracy. W porównaniu do mężczyzn rzadziej zmieniają pracę z własnej woli. To zaś pozwala pracodawcom mniej im płacić.
"Szklane ruchome schody" symbolizują niewidzialną siłę, wynoszącą na szczyty tych nielicznych mężczyzn, którzy trafili do sfeminizowanych zawodów. W Polsce dotyczy to np. nauczycieli, którzy błyskawicznie zostają dyrektorami szkół bez względu na poziom kompetencji. Przyjmuje się za oczywiste, że stanowiska kierownicze powinni zajmować mężczyzna.
Statystyki pokazują, że Polki są jednymi z najlepiej wykształconych kobiet w Europie. W Polsce studiuje zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. Po ukończeniu studiów ich szanse na rynku pracy nie są jednak tak duże jak szanse mężczyzn. Pracodawcy zazwyczaj nie chcą zatrudniać młodych kobiet w obawie, że szybko odejdą na urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Stereotypowe postrzeganie kobiety jako opiekunki domowego ogniska degraduje ją jako pracownika. Czynnikiem utrudniającym kobietom dostęp do rynku pracy jest fakt, że niełatwo przychodzi im godzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Badania pokazują, że 69% kobiet uważa, że posiadanie dziecka jest pewnym utrudnieniem a 22% w ogóle rezygnuje z posiadania dziecka z tego powodu (badania CBOS 2006). Przy takim poziomie zarobków, jaki jest w Polsce, trudno powierzyć opiekę nad dzieckiem opiekunce. Przeciętnie zarabiającą rodzinę po prostu na to nie stać. Dodatkową przeszkodą jest słabo rozwinięta sieć przedszkoli i żłobków.
Czy w takim układzie są szanse na zmianę sytuacji kobiet na rynku pracy? W praktyce widać, że brakuje mechanizmów, które wyrównywałyby szanse kobiet w firmach. Ponadto źródła dyskryminacji kobiet tkwią w mentalności kulturowej społeczeństwa, a to jak wiadomo szybko zmienić się nie da, potrzeba zmiany pokoleniowej by można było zmienić mentalność ludzi.
Jednak niebagatelne znaczenie w przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji na rynku pracy ma solidarność zawodowa kobiet, na tym polu kobiety mają wiele do zrobienia.

Źródło:
Henryk Domański, Zadowolony niewolnik idzie do pracy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999 r.
Adam Gliksman, Równe traktowanie w zatrudnieniu, Za Alicja Dzierzbicka, Tygodnik "Solidarność", 02.10.2006.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694411, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON