Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Psychologiczne warunki pracy

   Warunki pracy to innymi słowy środowisko, w którym wykonywana jest praca. Ma ono wielki wpływ na taki wymiar pracy, jakim jest odczuwana z niej satysfakcja. Psychologiczne warunki pracy to nie tylko atmosfera i relacje między pracownikami. Zalicza się tu między innymi to, czy charakter pracy nie jest nadmiernie uproszczony, czy podczas wykonywanie pracy nie pojawia się zbyt często zmęczenie, aż w końcu czy praca nie jest zbytnio monotonna i nużąca.
   Bardzo często na stan zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników maja wpływ powtarzające się zadania o cząstkowym charakterze. Jest to tzw. zjawisko upraszczania pracy, które polega na rozłożeniu produkcji na najprostsze składniki. Zaliczana jest tu między innymi praca przy taśmie produkcyjnej. Osoby zatrudnione na takich stanowiskach częściej skarżą się na dolegliwości fizyczne, mają także tendencje do bycia bardziej niespokojnym, depresyjnym i poirytowanym. Takie problemy związane są między innymi z tym, że im dalej odsuwa się pracownika od końcowego produktu, tym mniejszą wartość przypisuje on swojej pracy. Taka praca ma niewielkie znaczenie, zaczyna być frustrująca i monotonna. Pracownicy zaś staja się apatyczni, a jakość ich pracy obniża się. Zjawisko upraszczania pracy dotyczy również urzędników i kadry kierowniczej, jest skutkiem coraz większej komputeryzacji biur. Efektem tego jest to, że praca biurowa zaczyna być częściej zrutynizowana, cząstkowa i uproszczona. Środkiem zaradczym na zjawisko, tzw. upraszczania pracy jest dostarczanie pracownikom większej odpowiedzialności i wyzwań.
   Poza zjawiskiem upraszania pracy innym z czynników psychologicznych wpływających na pracę, ważne jest znudzenie i monotonia pracy.
   Znudzenie pracą powstaje przy wykonywaniu zrutynizowanych i nieinteresujących działań. Często współtowarzyszy mu uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, spadek zainteresowań i energii. Nie zawsze jest tak, że np. praca przy taśmie jest zaliczania do wyjątkowo monotonnych czy nużących. To, co jest nudne dla jednego pracownika, może być interesujące dla innego. Ważną rolę odgrywa tu motywacja. Np. pracownik, który wprowadza dane do komputera i zależy mu na dobrym wykonaniu pracy, będzie mniej znużony niż pracownik, któremu takiej motywacji brakuje. Najczęstszym ze sposobów łagodzenia znudzenia podczas pracy jest powiększanie zakresu pracy, czynienie jej bardziej złożoną, stymulującą i ambitną.
   W redukowaniu negatywnych skutków prac zrutynizowanych i monotonnych może pomóc także redukcja hałasu, dobre oświetlenie miejsca pracy. Pomagają także dobre kontakty z członkami zespołu oraz przerwy na wypoczynek. Im więcej aktywności podejmuje pracownik w trakcie wypoczynku, tym mniej szkodliwe są skutki znudzenia pracą. W niektórych firmach wprowadza się rotację na stanowiskach pracy i w ten sposób zezwala pracownikom na wykonywanie różnych czynności podczas dnia. W celu zmniejszenia zjawiska znudzenia pracą, ważne jest również pokazywanie pracownikom wartości i znaczenia ich pracy. Zainteresowanie pracowników można zwiększyć informując ich o efektach i pracy i znaczeniu dla rozwoju firmy. Takie działania pozwolą na odczuwanie dumy ze swojej pracy i przekonanie o jej ważności. Wpływa to na wzrost motywacji do pracy, która z kolei zwiększą tolerowanie zrutynizowanych zadań pracowników.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694385, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON