Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Niskie kwalifikacje - barierą w podjęciu zatrudnienia.

   Zdobywanie nowych kwalifikacji oraz poszerzanie juz zdobytych umiejętności jest niewątpliwie dobrym sposobem na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Szczególną grupą osób będących w trudnej sytuacji a jednocześnie niechętnych do rozwoju są osoby po 50 roku życia.
   Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu badawczego "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Szanse i bariery.", osoby bezrobotne po 50-tce są słabo wykształcone, posiadają kwalifikacje niedopasowane do aktualnych wymogów rynku pracy. Zaleta na jaką wskazują pracodawcy w odniesieniu do badanej grupy jest doświadczenie zawodowe i lojalność wobec pracodawcy. Jednak brak odpowiedniego wykształcenia często jest przyczyną porażki w staraniach o pracę.
   41% spośród bezrobotnych po 50-tce może się pochwalić jedynie wykształceniem zasadniczym zawodowym, aż 26% posiada jedynie ukończoną szkołę podstawową, co na obecnym rynku prace daje bardzo małe szanse na znalezienie pracy. Jednocześnie jedynie 2% ankietowanych ukończyło studia wyższe.
   Sytuacje osób 50+ na rynku pracy poprawiło by dokształcenie lub zmiana profilu zawodowego, jednak aż 73% bezrobotnych w sytuacji w jakiej się znajdują nie rozważało możliwości zmiany zawodu bądź zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Do zmiany zawodu najczęściej gotowe są osoby ze średnim wykształceniem, natomiast chęć podnoszenia kwalifikacji przejawiają w większości osoby z wyższym wykształceniem. Jako przeszkody w podjęciu działań zwiększających szanse zatrudnienia, osoby które nie rozważały takiej możliwości, podawały wiek i związana z nim niechęć do nauki i zmian (49%), problemy zdrowotne (16%), brak motywacji do pracy (11%). Warto zauważyć ze co dziesiąty badany nie wierzy, że zmiana zawodu może zmienić ich sytuację.

źródło: wyniki badań "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse."przeprowadzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676222, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON