Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wsparcie.

   Wsparcie można określić jako rodzaj uniwersalnego schematu pracy zarówno psychologa jak również innych specjalistów, których praca polega na pomaganiu innym ludziom (za: Sutton, 2007). Realizuje się je, aby poznać potrzeby swoich klientów, wynegocjować, sformułować i urzeczywistnić określone plany, które poprzez podejmowane decyzje umożliwiają przejęcie odpowiedzialności klientów za własne życie. Schemat udzielanego wsparcia jest jednakowy w przypadku pracy z każdym klientem, natomiast sama skuteczność podejmowanych w ramach wsparcia działań zależy od komunikacji - a dokładniej umiejętności jej dostosowania do określonej grupy odbiorców. Zdolność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi jest podstawowym narzędziem pracy zarówno psychologów, pedagogów jak i pracowników socjalnych. Nie wdając się w szersze rozważania nt. ogólnych zasad skutecznej komunikacji, roli empatii i aktywnego słuchania, należy pamiętać, że zasadnicze znaczenie w relacjach z naszymi klientami odgrywa wrażliwość na ich potrzeby, życzliwość, uprzejmość i postawa akceptacji. W przypadku zaś przygotowywania czy przeprowadzania wywiadu niezwykle istotna jest świadomość celu i zachowanie pewnych etapów rozmowy.

   Przy przeprowadzaniu wywiadu pomocne mogą być proste skojarzenia ze słowem WSPARCIE jako akronimem kolejnych etapów pracy z klientem:

Ws- wstępna ocena
Pa - planowanie
R - realizacja
OCiE - ocena i ewaluacja

   Rozwiązywanie problemów zgodnie z sekwencją WSPARCIE przebiega w kilku etapach i może stanowić schemat działania w pracy z klientami potrzebującymi naszej pomocy:

  1. Wstępna ocena. Określenie problemu i zgromadzenie ważnych faktów dotyczących problemu. Sformułowanie trudności w kategoriach problemu, który można rozwiązać.
  2. Planowanie. Generowanie wspólnie z klientem możliwych rozwiązań (np. za pomocą metody burzy mózgów) i ocena potencjalnych konsekwencji każdego z rozwiązań.
  3. Realizacja. Planowanie i zastosowanie wynegocjowanej z klientem strategii. Wspieranie osoby w realizacji tych planów poprzez ustalenie początkowo celu, który jest łatwy do osiągnięcia a sukces bardzo prawdopodobny.
  4. Ocena i ewaluacja w kontekście skuteczności planu. W jakim stopniu cele zostały zrealizowane, jeżeli jest taka potrzeba, należy dokonać nowej oceny, która rozpocznie kolejny cykl.

   Świadomość siebie, praca z psychologiem nad uzyskaniem pełniejszego wglądu we własne potrzeby i akceptacją swojej osoby z określonymi dysfunkcjami pozwala przeciwdziałać uruchamianiu się często nieświadomych mechanizmów obronnych osobowości. W tym kontekście zadaniem psychologa jest pobudzenie osoby, z którą pracuje do wytworzenia realistycznego obrazu siebie i swoich możliwości rozwoju oraz wytyczenie celów i opracowanie planu ich realizacji.

To oznacza, że psycholog czy inny specjalista, współpracując z osobą niepełnosprawną pełni odpowiedzialne funkcje (za: Kowalik, 2007), wśród których można wskazać:

Źródła:
Kowalik S. (red) (2007). Psychologia Rehabilitacji. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne.
Sutton C. (2004). Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańsk: GWP.

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708351, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON