Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Poradnictwo zawodowe w rożnych grupach cz.I.

   Poradnictwo jak i kształcenie zawodowe obejmują bardzo szerokie spektrum uczestników w rożnych miejscach. Istnieje duża potrzeba dostępu do informacji zawodowych oraz usług doradczych potencjalnym użytkownikom takim jak np. osoby bezrobotne, uczące się osoby niepełnosprawne, więźniowie czy też osoby, które opuściły szpitale psychiatryczne i ponownie starają się wejść na rynek pracy. Ze względu na to, że kariera zawodowa trwa przez cały okres życia osoby, doradca, który specjalizuje się w tejże tematyce, pracuje z ludźmi praktycznie z każdej grupy wiekowej począwszy od dzieci, na osiemdziesięciolatkach kończąc. W celu udzielania jak najlepszych porad doradczych powstało bardzo wiele technik, a także metod umożliwiających pracę z poszczególnymi grupami klientów.

   Doradztwo zawodowe dla dzieci

   Rozwój kariery zawodowej zaczyna się w wieku przedszkolnym, zaś bardziej bezpośrednie formy nabiera w szkole podstawowej. Badania wykazują, że w ciągu pierwszych sześciu lat nauki w szkole duża liczba dzieci wypracowuje w miarę stały sposób postrzegania siebie i wstępnie wybiera dany zawód. Procesy te zachodzą bez względu na to czy prowadzone są zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego czy nie. Dlatego bardzo istotne jest dla dzieci (szczególnie zamieszkujących obszary gdzie możliwości zatrudnienia są ograniczone), aby program systematycznego doradztwa i orientacji zawodowej prowadzony był na szeroką skalę w szkołach. Program taki powinien koncentrować się na uświadamianiu dzieci a nie podejmowaniu przez nie decyzji zawodowych. Proponuje się podwyższanie świadomości zawodowej u dzieci poprzez wizyty w piekarniach, lokalnych zakładach przemysłowych, bankach, itp. Jeśli dodatkowo po takich wycieczkach przeprowadzane są odpowiednie zajęcia (np. dyskusje), dzieci maja możliwość uzyskania informacji na temat wachlarza zawodów związanych z obejrzaną pracą. Dobrze opracowany program pracy z dziećmi, w którego skład wchodzi również uświadamianie rodziców tudzież rozmowy w klasie planowane przez doradcę zawodowego i nauczyciela, mogą w znaczny sposób przyczynić się do rozwiania mitów dotyczących trudności w wyborze zawodu.

   Doradztwo zawodowe dla młodzieży

   W celu pomocy młodzieży, doradcy zawodowi powinni angażować innych, zarówno w szkole jak i poza nią, w proces udzielania uczniom informacji o istniejących zawodach. W szkole średniej działania doradcze powinny obejmować badanie nowych obszarów zawodowych, a także przeprowadzanie przez uczniów samooceny przydatności na przyszłe określone stanowiska pracy. Ważne jest, aby uczniowie byli świadomi i zaczęli doceniać takie atuty jak uzdolnienia i umiejętności, poziom motywacji, ogólny poziom inteligencji, rodzinę przyjaciół, doświadczenia życiowe, zdrowie. W klasach starszych szkoły średniej poradnictwo zawodowe związane jest z poziomem dojrzałości uczniów. Działania doradcze świadczone dla młodzieży ukierunkowane są przede wszystkim na trzy kwestie: stymulacja rozwoju kariery zawodowej, zapewnienie pomocy oraz wspieranie w poszukiwaniu pracy. W zależności od potrzeb ucznia doradcy oferują potwierdzenie słuszności ich działań, wsparcie emocjonalne, informacje, testowanie rzeczywistości, planowanie strategii, wyjaśnianie doświadczeń i nastawień zawodowych.


Źródło: S. M. Gladding. Poradnictwo zawodowe zajęcia wszechstronne. Warszawa 1994

Beata Warszawa - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19721608, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON